Personvern hos CruiseAway

1. Ansvar for personopplysninger

Travel Specialist Group er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger som samles inn, blant annet fra CruiseAways hjemmeside, når du registrerer deg for nyhetsbrev eller via direkte kontakt med CruiseAways reiseselger. Travel Specialist Group er ansvarlig for å sikre at det gjøres i samsvar med loven.

 

2. Kontakt information

Telefon: +47 3836 3140
Epost: info@cruiseaway.no

Adresse: Tegnérgatan 8, Stockholm

 

3. Formålet med behandling av personopplysninger

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å gjøre det mulig for Travel Specialist Group å gi god kundeservice og å kunne administrere, levere og gi de reisetjenestene du har bestilt. Behandlingen av personopplysninger gjør det også mulig for Travel Specialist Group å utvikle og forbedre tjenester, for kommunikasjon, informasjon og markedsføring. Den lovlige behandlingen av personopplysninger er basert enten på ditt samtykke, etter avtale med deg eller er nødvendig for at vi skal kunne administrere og kommunisere bestillingen din og/eller sikre levering av kjøpet.

Personopplysninger håndteres ikke av noen utenforstående.

 

4. opplysninger som samles inn (Innhenting av personlige opplysninger)

Personopplysninger som samles inn i forbindelse med bookingen er:

 • For- og etternavn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdata
 • Kjønn
 • Nasjonalitet
 • Andre kundedata, som for eksempel spesielle dietter
 • Passdetaljer (passnummer, gyldighetsperiode og i enkelt tilfeller andre data)
 • Informasjon knyttet til bestilling, kjøp og fakturering av reise
 • Annen informasjon knyttet til håndtering av bestillingen, for eksempel registreringsdato og notater
 • Samtykke eller avslag til direkte markedsføring

 

Personopplysninger som innhentes når du godtar å motta markedsføring via e-post:

 • Navn og e-postadresse
 • Data relatert til håndtering av opplysningen, for eksempel dato og prosedyren for samtykke

 

5. Lagring av personopplysninger

Travel Specialist Group lagrer personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning, forutsatt at du ikke bruker din rett til å bli fjernet fra databasen. Personopplysninger behandles utelukkende for sitt tiltenkte formål og så lenge det er nødvendig for formålet og i samsvar med lover og forskrifter. Lagring og behandling av personopplysninger gjøres for at vi skal kunne overholde forpliktelser i henhold til lover og forskrifter, for eksempel når det gjelder sikkerhet og regnskap.

 

6. Vanlige datakilder

Travel Specialist Group samler inn personopplysninger primært direkte fra deg som kunde. Personopplysninger lagres i forbindelse med reisebestillingen i samsvar med ditt samtykke og samtykke fra dine medreisende, enten gjennom bruk av våre digitale tjenester eller gjennom kontakt med reiseselgere. Personopplysninger som navn og e-postadresse registreres også i andre servicerelaterte sammenheng, eller om du blir med i en adresseliste. Personopplysninger kan også komme fra forhandlere og andre samarbeidspartnere samt hentet fra din harddisken med informasjonskapsler (cookie) og annen lignende teknologi.

 

7. Overføring av data og overføring av data innenfor og utenfor EU/EØS

Dine personopplysninger overføres ikke til noen part utenfor Travel Specialist Group med mindre det er spesifisert i kontrakten og med mindre du har gitt ditt uttrykkelige samtykke og/eller det er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Personopplysningene du har oppgitt til Travel Specialist Group i anledning reisebestillingen kan utleveres til relevante partnere innenfor og utenfor EU/EØS der det er nødvendig for gjennomføringen av bestillingen og/eller reisen. Slike partnere inkluderer hoteller og flyselskaper. Samasrbeidspartnere utenfor EU forutsatt at disse overholder EUs forskrifter for databeskyttelse.

Travel Specialist Group bruker Sendgrid kommunikasjonsplattform til å sende nyhetsbrev.

 

7.1. Privacy Shield-programmet

SendGrid er tilknyttet EU-US Privacy Shield for å sikre sikker håndtering av europeiske data i USA. Her kan du lese mer om Sendgrids retningslinjer for personvern.

Kundeinformasjon utleveres ikke til tredjeparter for salgs- eller markedsføringsformål uten din spesifikke tillatelse. Personopplysninger kan gis til myndighetene i samsvar med gjeldende lov.

 

8. Sikker lagring av personopplysninger

(a) Papir materiale

Travel Specialist Group overvåke sikkerheten i sine lokaler i samsvar med personvernpolitikken. Personalet blir instruert aktivt i saker knyttet til databeskyttelse. Materiale med personopplysninger i papirform blir lagret i låste egnede rom. Markedsføringsrelaterte personopplysninger lagres ikke i papirformat.

 

b) Digitalt materiale

Travel Specialist Group lagrer data i kunde- og markedsføringsrelaterte internettbaserte systemer. Personalet logger seg inn i systemene med personlig bruker-ID og passord.

 

9. Profilering

Travel Specialist Group gjør ingen profilering i forbindelse med dine kundedata.

 

10. Din rett til å protestere mot behandling av personopplysninger og direkte markedsføring

Det finns nødvendige behandling av personopplysninger og det er behandling på grunnlag av ditt samtykke. (Det er nødvendig behandling av personopplysninger og det er behandling på grunnlag av ditt samtykke.)

Behandling av personopplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne utføre kontrakten med deg og for at vi skal oppfylle en juridisk forpliktelse er tillatt uten samtykke. For at vi skal kunne samle inn og behandle personopplysningene dine til andre formål, må du ha samtykket til behandlingen. Du samtykker i behandlingen av dine personopplysninger når du bruker våre tjenester på vår nettside, ved av kontakt med våre reiseselgere eller hos våre forhandlere.

Du har rett til å protestere mot Travel Specialist Groups håndtering av dine personopplysninger ved å gjøre forespørseler i samsvar med avsnitt 13 i denne personvernerklæringen.

Travel Specialist Group har rett til å avslå denne forespørselen i tilfeller der dette er i konflikt med juridiske forpliktelser.

 

11. Dine rettigheter

11.1 Din rett til å be om tilgang til personopplysningene

Du har rett til å sjekke hvilke personopplysninger om deg som er lagret. Forespørsler om verifisering må gjøres i samsvar med avsnitt 13 i denne personvernerklæringen. Retten til kontroll kan nektes i samsvar med loven, men innebærer ingen kostnader.

 

11.2. Din rett til å be om utbedring, fjerning eller begrensning av opplysningene

Du kan kreve korreksjon, fjerning eller begrensning av feilaktige, unødvendig, ufullstendig eller utdatert informasjon. En forespørsel om utbedring må gjøres i samsvar med avsnitt 13 i denne personvernerklæringen. Du har også rett til å be om begrensning av behandling av personopplysninger for eksempel hvis du venter på Travel Specialist Groups svar på forespørsler om korrigering eller fjerning av personopplysninger.

 

11.3. Du har rett til å sende inn en klage til myndighetene / datatilsynet

Du har rett til å sende inn en klage til den relevante myndigheten dersom den behandlingsansvarlige ikke overholder gjeldende personvernregler.

 

11.4. Din rett til å trekke tilbake samtykke

Selv om personopplysningene behandles etter ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket ved å melde fra til Travel Specialist Group i samsvar med avsnitt 13 i disse retningslinjene for databeskyttelse.

 

12. Kontakt

For alle forhold knyttet til behandling av personopplysninger i samsvar med utøvelsen av dine rettigheter, vennligst kontakt Travel Specialist Group.

Via e-post: info@cruiseaway.no

Travel Specialist Group kan, hvis nødvendig, be om ytterligere skriftlig informasjon, og for å bekrefte identiteten til den registrerte før man iverksetter tiltak.

 

Om cookies / informasjonskapsler

På CruiseAways hjemmeside brukes cookies. Cookies er små tekstfiler som lagres automatisk på din datamaskin når du besøker forskjellige nettsteder. Cookies inneholder anonym numerisk informasjon som muliggjør identifisering og beregning av nettleserne som brukes når du besøker nettstedet. Mobilapplikasjonen bruker også anonym, numerisk informasjon som tilsvarer informasjonskapsler. Cookies og andre lignende teknologier har ingen skadelig effekt på datamaskinen eller filene. De kan ikke brukes til å spre virus, og de får ikke tilgang til informasjon på harddisken. Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler slik at vi kan tilby så brukervennlige tjenester og tjenester av høy kvalitet som mulig. Hvis du ikke vil at tjenesten skal motta informasjon via cookies, så kan du nekte cookies (de fleste nettlesere tillater at cookies kan deaktiveres). Vær oppmerksom på at våre nettsider og digitale tjenester kanskje ikke fungerer så bra hvis cookies er deaktivert.