A-ROSA spesielle reisevilkår

Disse spesielle reisebetingelsene gjelder for cruise med A-Rosa meglet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelser

Avtalen er bindende for partene når den reisende har betalt depositumet innen avtalt frist. Depositumet for et cruise med A-Rosa er 25 % eller 35 % av reisens pris. Resten av betalingen må være Cruisesenteret i hende senest 45 dager før avreisedato. Ved bestilling etter det må hele beløpet betales samtidig med bestilling. Dersom betalingen ikke skjer innen avtalt frist, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Faktura og bekreftelse

Fakturaen er bekreftelsen på den bestilte reisen. Den reisende plikter å oppgi navn ved bestilling, da det er stavet i den maskinlesbare delen nederst i passet som følger med på reisen (f.eks. SOEREN NYEGAARD for Søren Nyegård ). Eventuelle doble for- og etternavn må oppgis i sin helhet. Det er ikke nødvendig å oppgi andre fornavn.

Etter billettsalg er navneendringer mulig senest 35 virkedager før avreise. Kostnaden ved navneendring er rederiets gebyr på 300 kr pr samt CruiseAways serviceavgift på 200 DKK pr endring. Den reisende plikter å kontrollere at opplysningene på bekreftelsen om skip, avreisedato og seilingsrute samt personopplysninger (navn, kjønn, alder på barnet etc.) er korrekte. Eventuelle feil skal meldes til CruiseAway umiddelbart.

Reisedokumenter sendes på e-post ca. 1 uke før avreise.

Den reisendes rett til å avbestille reisen

Tidspunktet når avbestillingen blir kjent for CruiseAway regnes som avbestillingstidspunktet. Avbestillingen må skje innen kontortid, hverdager kl 9:00–17:00 Dersom det er nær avreisedato og etter CruiseAways kontortid, skal kanselleringen også meldes direkte til rederiet/flyselskapet.

Avbestillingsgebyrer

Premium All Inclusive
 • senest 35 dager før avreise: 25 % av reiseprisen
 • 34 – 26 dager før avreise: 40 % av reiseprisen
 • 25 – 19 dager før avreise: 50 % av reiseprisen
 • 18 – 12 dager før avreise : 60 % av reiseprisen
 • 11 – 5 dager før avreise: 80 % av reiseprisen
 • senere enn 5 dager før avreise: 100 % av reisens pris
Basic
 • senest 35 dager før avreise: 35 % av reiseprisen
 • 34 – 26 dager før avreise: 50 % av reiseprisen
 • 25 – 19 dager før avreise: 60 % av reiseprisen
 • 18 – 12 dager før avreise : 75 % av reiseprisen
 • 11 – 5 dager før avreise: 85 % av reiseprisen
 • senere enn 5 dager før avreise: 100 % av reisens pris

På toppen av de ovennevnte avbestillingsgebyrene tar CruiseAway DKK 500,- pr person i ekspedisjonsgebyr. For hoteller og andre arrangementer gjelder arrangørens avbestillingsvilkår. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets kanselleringsbetingelser. Kostnaden for flybilletten refunderes aldri etter billettkjøp.

Endring av booking

Endringer av cruisets avreisedag, rederiets skip, eller lugarkategori kan gjøres mer enn 35 virkedager før avreise mot et endringsgebyr på 300 DKK pr. person. Det nye cruiset skal ha samme seilingsrute og avgangs-/ankomsthavn. Ny avreisedato må ikke være tidligere enn avreisedatoen for det opprinnelige cruiset, og ikke være mer enn ett år etter avreisedatoen for det opprinnelige cruiset. Avbestillingsgebyr beregnes i forhold til pris på det nye cruiset men ift. avreisedatoen for det originale cruiset. Endringer etterpå anses som avbestilling og bestilling av ny reise. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets vilkår. Dersom flyselskapet tillater endringer i bestillingen tilkommer et gebyr på 600 DKK pr billett, i tillegg til utgiftene flyselskapet krever.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i danske kroner (DKK), med mindre annet er oppgitt. Kun det som er nevnt i «Inkludert i prisen» er inkludert i prisen. Flyprisene inkluderer alle skatter og avgifter som kan betales på forhånd. Den reisende er forpliktet til å betale eventuelle andre kostnader på reisen. Flyselskapet kan kreve ekstra for innsjekket bagasje, innsjekking på flyplassen, catering om bord og andre tilleggstjenester. I enkelte land betales flyplassavgiften på stedet. Tillatt bagasjemengde er oppgitt på flybilletten. Gjør deg kjent med flyselskapets ekstrakostnader i god tid før avgang. Flyselskaper og rederier kan endre priser etter bestilling av reisen. Eventuelle prisendringer fra flyselskapet kan påvirke prisen på flybilletter som ennå ikke er betalt og ikke billett. Prisendringer påvirker ikke prisen på flybilletter som er betalt og billett. Gjeldende skatter og avgifter kontrolleres ved billettbestilling på betalingsdagen.

Ved endring i fly- eller cruiseprisen kan vi bli tvunget til å justere prisen og kreve en tilleggsbetaling.

Dersom flyreisen ikke arrangeres av rederiet, er kunden ansvarlig for at flytidene stemmer overens med cruisetidene både på ut- og returreisen.

Forsinkelser og endringer i reiseruten

CruiseAway kan dessverre ikke garantere at skipene anløper alle havner eller følger den annonserte reiseruten. Endringer i seilingsruten gjøres av hensyn til gjestenes sikkerhet og ønsker, og CruiseAway er ikke forpliktet til å gi erstatning dersom endringer skulle skje.

Gravide reisende

Reise under svangerskapet er mulig til og med uke 23. Dersom svangerskapsuke 24 inntreffer under reisen, kan reisen dessverre ikke gjennomføres.

MERK FØLGENDE! Hvis du er gravid ved starten av cruiset, må du ved innsjekking kunne fremvise en engelskspråklig legeattest som viser graviditetsuke og at helsetilstanden din tillater reise.

Vær forsiktig

OBS! Passet MÅ være gyldig i minst seks (6) måneder etter reisens slutt.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset eller lovede tjenester kanselleres på grunn av forhold som ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Det utbetales ikke erstatning i en Force Majeure-situasjon, hvor det aktuelle rederiet eller tjenesteformidleren har havnet i en situasjon som til tross for kontrolltiltak ikke kunne ha vært forutsett eller forhindret. Disse situasjonene inkluderer krig, fare for krig, terrorhandling eller trussel om terrorisme, opprør eller opptøyer, streik, naturkatastrofer, brann, værforhold, epidemier eller andre trusler mot helse og andre ikke-påvirkende omstendigheter.

Klage- og klagefrist

Dersom du opplever feil i de avtalte tjenestene, bør du melde dette til personalet om bord så raskt som mulig etter ombordstigning. Dersom feilen ikke meldes om bord på skipet, kan reklameretten gå tapt. Klagen skal fremsettes skriftlig til Cruisesenteret så snart som mulig og senest en måned etter returdato. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være signert av en eller flere reisedeltakere. CruiseAway tar ikke imot klager på vegne av andre.

Den reisendes ansvar

Du må sørge for å ha oppdatert informasjon om reisevilkår og priser når du bestiller reisen. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil eller uriktig informasjon på grunn av en utdatert katalog eller utdaterte reisebetingelser. Du er ansvarlig for at du og reisegruppen din har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatte, dersom passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for og skal erstatte eventuelle skader som passasjeren påfører skipet eller dets inventar, utstyr eller eiendom forsettlig, uaktsomt eller uaktsomt.

Refusjon for ubrukte tjenester

Retten til refusjon eksisterer ikke dersom en betalt tjeneste ikke benyttes

Kontraktspartner

A-ROSA Flussschiff GmbH
Loggerweg 5
18055 Rostock

Mellomledd reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm
Travel Specialist Group AB 556615-5551