Carnival Cruise Lines spesielle reisevilkår

Disse reisevilkårene gjelder for cruise med Carnival Cruise Line formidlet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Avtalen er bindende for partene, når den reisende har betalt depositum innen avtalt dato. Depositum for et cruise med Carnival Cruise Line er 20% av reisens pris. Den endelige betaling skal være ihende hos Cruise Away senest 65 dager før avreisedatoen, unntatt i følgende tilfeller: På alle cruise på minst 6 netter skal den endelige betalingen gjøres 78 dager før avreisedatoen og på alle transatlantiske cruise og cruise i Europa, Panamakanalen og Sør-Amerika, skal den endelige betalingen gjøres senest 95 dager før avreise. Ved bestilling deretter må hele beløpet betales direkte ved bestilling. Er ikke den endlige betalingen fullført innen avtalt tid har Cruise Away rett til å kansellere bestillingen.

Reisedokumenter og bekreftelse

Den reisende plikter å skrive sitt navn som det er stavet i det maskin-lesbare passet, som tas med på reisen (f.eks. MAERTA AABERG for Märta Åberg). Dobbelt fornavn eller etternavn skal oppgis i sin helhet. Andre fornavn trenger en ikke oppgi. Den reisende er selv forpliktet til å kontrolere at opplysninger om skip, rute, avreisedatoer og personopplysninger (navn, kjønn, alder på barn osv.) i fakturaen og reisedokumentene er korrekte. Eventuelle feil må umiddelbart rettes til: Cruise Away. Den reisende mottar reisedokumenter via e-post 6-4 uker før avreise.

Passasjerens rett til å kansellere reisen uten spesielle grunner

Tidspunktet for da kanselleringen kom til Cruise Away er ansett som avbestillingens tidspunktet. Kansellering av reisen skal gjøres på ukedager, kl 09:00-17:00, i åpningstidene. Om det er nær avgang og etter Cruise Aways kontortid, bør rederiet/flyselskap varsles direkte.

Avbestillingskostnader

Avbestillingsgebyr for 2-5 netter cruise:

 • senest 65 dager før avgang: kr 750 /person
 • 64–48 dager før avreise: 20 % av reisens pris
 • 47–32 dager før avreise: 40 % av reisens pris
 • 31–17 dager før avreise: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 17 dager før avreise: 90 % av reisens pris

Avbestillingskostnad for cruise på 6 netter eller lengre (bortsett fra de som er nevnt nedenfor):

 • senest 78 dager før avgang: kr 750/person
 • 77–48 dager før avreise: 40 % av reisens pris
 • 47–32 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 31–17 dager før avreise: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 17 dager før avreise: 90 % av reisens pris

Avbestillingskostnad for cruise i Europa, Panamakanalen, Sør-Amerika og transatlantiske cruise:

 • senest 95 dager før avgang: kr 750 /person
 • 94–60 dager før avgang: 40 % av reisens pris
 • 59–35 dager før avgang: 50 % av reisens pris
 • 34–17 dager før avgang: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 17 dager før avgang: 90 % av reisens pris
EARLY SAVER

Avbestillingsgebyr for 2-5 netter cruise:

 • senest 47 dager før avgang: kr 1.550 /person – kr 3.100 /person i enkellugar
 • 46–31 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 30–16 dager før avreise: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 16 dager før avreise: 90 % av reisens pris

Avbestillingsgebyr for 6-9 netter cruise:

 • senest 57 dager før avreise: kr 2.550/person –kr 5.100 /person i en enkeltlugar
 • 56–31 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 30–16 dager før avreise: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 16 dager før avreise: 90 % av reisens pris

Avbestillingskostnader for 10 netter eller lenger samt cruise i Europa, Panamakanalen, Sør-Amerika og transatlantiske cruise:

 • senest 57 dager før avreise: kr 3.950 /person – kr 7.900 /person i enkeltlugar
 • 56-31 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 30-16 dager før avreise: 75 % av reisens pris
 • Senere enn 16 dager før avreise: 90 % av reisens pris

Sjekker ikke passasjerene inn og reiser på sitt cruise, beholdes 95% som avbestillingsavgift.

Til overnevnte avbestillingskostnader vil det bli lagt til Cruise Aways ekspedisjonsavgift på kr 500/person. Hoteller og andre reisearrangementer er underlagt arrangørens avbestillingsvilkår og betingelser. For flybiletter gjelder alltid flyselskapets kanselleringsvilkår. Kostnaden for flybilletten vil ikke bli refundert etter billettudstedelse.

Endring av bestilling

Endringer av cruisets avreisedato, rederiets skip, lugarkategori eller reiselengde, kan gjøres mer enn 95 dager før avreise, for et endringsgebyr på kr 850/person. Cruise Aways ekspedisjonsgebyr på kr 700/endring og mulig prisøkning i cruiseprisen kommer i tillegg. Endringer som gjøres deretter anses som avbestilling og bestilling av en ny tur. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets vilkår og betingelser for ombestilling. Om flyselskapet tillater ombestilling, vil et ombestillingsgebyr på kr 600 per billett bli belastet i tillegg til kostnadene flyselskapet ber om.

Priser og prisendringer

Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) med mindre noe annet er oppgitt. Kun det som er nevnt ”i prisen inngår” er inkludert i prisen. På flybilettene inkluderer det alle skatter og avgifter som kan betales på forhånd. Den reisende er pålagt å betale andre kostnader i løpet av turen. Flyselskaper kan ta ekstra for innsjekket bagasje, innsjekking på flyplassen, servering ombord og andre tilleggstjenester. I noen land betales flyplassavgift på stedet. Tillatt antall bagasje står på flybilletten. Bli kjent med flyselskapets ekstra avgifter i god tid før avreise. Flyselskaper og rederier kan endre prisene etter bestilling av turen. Flyselskapets mulige prisendringer kan påvirke prisen på flybilletter som er ubetalte og ikke utstedt. Prisendringer påvirker ikke prisen på flybilletter som er betalt og utstedt. Aktuelle skatter og avgifter kontroleres på billettene på betalingsdatoen.
Ved endring i fly eller cruise pris, kan vi bli tvunget til å justere prisen og be om ytterligere betaling.

Flyvninger tilknytning til cruiset

Om flybilletter ikke er bestilt av rederiet, er kunden selv ansvarlig for å sikre seg om at flytider passer cruisets tider, både ved avgang og retur.

Forsinkelser og endring i pris og rute

Dessverre kan Cruise Away ikke garantere at skipene vil bruke alle havner eller følge den annonserte ruten. Cruise selskapene og kapteiner av skipene har rett til å avvike fra ruten og bytte til andre skip eller andre havner. Vi er heller ikke ansvarlige for ankomst- og avgangstider for skipet. Ved endringer, tar vi alltid hensyn til sikkerheten og for det beste for kundene, endringene gir ikke kompensasjon.

Reise under svangerskapet er mulig t.o.m uke 23. uke. Kommer du til uke 24 av svangerskapet under reisen, kan reise ikke utføres.

OBS! Er du gravid ved begynnelse av cruiset, må du ved innsjekking ha med en legeerklæring, på engelsk, som viser hvor langt i svangerskapet du har kommet, samt at du er i god helsemessig form.

Aldersgrense for cruise

Barn må være minst 6 måneder gamle ved cruisets avgang. På cruise med tre eller flere dager til sjøs, må barnet være minst ett år gammel. Alder beregnet fra første dag på cruiset. Reisende under 21 år kan reise på et cruise og bo i sin egen lugar bare hvis det i samme reiseselskap er en forelder, foresatte eller annen som har fylt 21 år. En reisende under 18 år må ha sin lugar ved siden av, eller på motsatt side av en forelder eller foresatte. En mindreårig som i begynnelsen av cruiset ikke har fylt 18 år, må reise sammen med minst en foreldre eller foresatte som er fylt 21 år. Alternativt kan en mindreårig reise i en større gruppe, der minst én person er over 21 år og godkjent av en forelder eller verge. En signert skriftlig fullmakt skal også presenteres. Uten en fullmakt kan ikke den mindreårige komme ombord på skipet, eller delta på cruiset. Om mangelen på fullmakt fører til at turen blir kansellert, tar Cruise Away ikke ansvar for kostnader som kan oppstå, og ingen kompensasjon utbetales hverken til den mindreårige, betaleren av reisen, eller selskapet som har bestilt på samme tur. Et ektepar hvor den ene parten i begynnelsen av turen har fylt 18 år og den andre har fylt 21 år, kan bestille en egen lugar. Vigselsattest må fremvises ved bestilling. Ombord på skipet er det områder med aldersgrense. Full informasjon om aldersgrenser i skipets områder finnes i skipets daglige program, som du finner i resepsjonen.

Barn som reiser uten foreldre, eller har et annet etternavn enn foreldre eller foresatte

Dersom en reisende under 18 år reiser med en forelder eller forelder med et annet etternavn, skal en offisiell attest på engelsk for barnet være med. Om en person under 18 år reiser uten foreldrene må man ved innsjekking, i tillegg til pass (og om nødvendig visum) også ha en signert bekreftelse fra barnets foreldre som viser at barnet har lov til å reise med selskapet, kopi av foreldrenes pass og en fødselsattest. Et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) signert og stemplet av en offentlig person, for eksempel, advokat, lege, politi e.l. Tillatelsen av foreldrene må også være en bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en slik situasjon skulle forekomme der en lege mener at behandlingen må utføres umiddelbart. Obs! Reglene gjelder også når barnet reiser i selskap med slektninger og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal tas med ved innsjekking

Pass og visumregler

Pass for voksne i Norge er gyldig i 10 år, for personer mellom 10 og 16 år er det gyldig i 5 år, fra fylte 5 til 10 år er det gyldig i tre år og under 5 år er det gyldig i to år. Sjekk alltid på forhånd hvilke pass og visumregler som gjelder for destinasjonen. Den sikreste informasjonen får du ved ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende skal ha med et gyldig pass uavhengig av cruiset.

Merk! Passet må være gyldig minst seks (6) måneder etter at turen er over.

For innreise til USA! Ihht amerikanske regler kreves et gyldig maskinlesbart pass for innreise til USA. Både nødpass og ikke-maskin- lesbare pass er ugyldige ved reiser til USA. Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Norge) og som planlegger å reise til USA som turist for opphold i maksimalt 90 dager kan ha muligheten til å reise uten visum.

For å reise til USA under Visa Waiver-programmet, må en ESTA-søknad først registreres og så få denne godkjent. Dette gjøres senest 72 timer før avgang. Kostnaden for dette er for tiden USD 14, som betales med kort i forbindelse med søknaden. ESTA-tillatelsen er gyldig i to år med mindre gyldighetsdatoen på passet eller pass detaljene endres. Uten ESTA-godkjenning kan man nektes ombordstigning på flyet. Vær oppmerksom på at norske bokstaver i ditt navn må føres inn i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom < < > >). Bokstaven «å» må være skrevet som «AA», «Æ» må være skrevet som «AE» og «Ø» for å bli skrevet som «OE».
I feltet der «gitt navn», eller adresse navn er forespurt, bør du i ESTA søknaden bare fylle ut navnet som er først av ditt fornavn i passet ditt, om dette er din tiltale navn eller ikke.
For spørsmål om ESTA bør man henvende seg til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/

Flyselskaper er pålagt av Europakommisjonen å gi immigrasjons myndigheter i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes booking og fly informasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Ditt navn er skrevet i flyets dokumentasjon, akkurat som i maskin-lesbar del av passet. Hvis navnet på fly dokumentet ikke samsvarer med navnet på passet, kan du bli stoppet fra å fly eller å være med på cruiset. I noen land kan det kreves en legitimasjon med passfotografi, når du går i land under cruiset. En kopi av passet fungerer bra for dette formålet.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset, eller annet som er planlagt, er innstilt på grund av hendelser som ikke er å forutsett (Force Majeure). Ingen kompensasjon utbetales i en Force Majeure-situasjon der det aktuelle rederiet eller reiseselskap havner opp i en situasjon, som til tross for rimelige forholdsregler, ikke har vært i stand til å forutses eller forhindres. Disse situasjoner omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandlinger eller terrortrusselen, opprør eller uro, streik, naturkatastrofe, branner, værforhold, epidemier, helsetrusler, så vel som andre uunngåelige omstendigheter.

Klager og klagefrist

Opplever du feil i avtalt bestilling, skal du gi beskjed angående dette til de ansatte så snart som mulig, etter ombordstigning. Om man ikke påpeker feilen ombord på skipet, faller retten til å reklamere bort. Klage skal sendes skriftlig til Cruise Away så snart som mulig, og senest en måned etter hjemkomsten. Cruise Away forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være underskrevet av en eller flere deltakere på turen. Cruise Away aksepterer ikke klager på andres vegne.

Refusjon for ubrukte tjenester

Det er ingen rett til refusjon hvis en betalt tjeneste ikke brukes.

Avtalepartner

Inter-Connect GmbH
Arnulfstrasse 31
80636 München
Germany

Tysk handelsregisternummer: HRB 90362.
Inter-Connect er Carnival Cruise Lines nordiske representant.

Formidlende reisebyrå

Cruise Away – Travel Specialist Group AB
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki