Celebrity Cruises spesielle reisevilkår

Disse spesielle reisevilkår gjelder for cruise med RCL Cruises Ltd (Celebrity Cruises) tilbudt av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Bestillingen er bindende for begge parter når den reisende har betalt depositumet innen den avtalte tid. Depositum for et cruise med RCL Cruises Ltd (Celebrity Cruises) er kr 2 000 per person og 10% av reisens pris i suite. Den endelig innbetaling skal være 65 dager før avreisedato. Ved kortere tid til avreise må hele beløpet betales direkte på bestillingstidspunktet. Om betalingen ikke er fullført etter avtale, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Reisedokumenter og bekreftelse

Fakturaen er en bekreftelse på den bestilte reisen. Den reisende plikter å skrive sitt navn som det er stavet i det maskin-lesbare passet, som tas med på reisen. (f.eks Joergen Aake Vaernersen for Jørgen Åke Værnersen). Dobbelt fornavn eller etternavn skal oppgis i sin helhet. Andre fornavn trenger en ikke å oppgi. Etter bekreftelsen er navneendring mulig inntil 14 dager før avgang. Kostnaden for navneendringen er for rederiet kr 500.- og for CruiseAway på kr 200.- (serviceavgift) pr endring. Den reisende plikter å verifisere i faktura-og reisedokumentene at informasjon om hotell, båt, avreisedato og personopplysninger (navn, kjønn, alder på barn osv.) er korrekt. Eventuelle unøyaktigheter må umiddelbart gis beskjed til CruiseAway.

Den reisende mottar reisedokumenter via e-post 3 uker før avreise.

Reisenes rett til å kansellere turen

Tidspunktet for da kanselleringen kom til CruiseAway er ansett som avbestillings tidspunktet. Kansellering av turen skal gjøres på ukedager kl 10:00-16:00, i åpningstidene. Om det er nær avgang og etter CruiseAways kontortid, skal rederiet/flyselskap varsles direkte.

Avbestillings kostnader

Avbestillings kostnad når avbestillingen skjer:

  • senest 42 dager før avreise: kr 500.- /person
  • 41–15 dager før avreise: kr 2000.- /person
  • Senere en 15 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Suite – avbestillings kostnad når avbestillingen skjer:

  • senest 42 dager før avreise: 10% av reisens pris
  • 41–15 dager før avreise: kr 2000.- /person
  • Senere en 15 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Til de tidligere nevnte avbestillings kostnadene legges det til CruiseAways ekspedisjongebyr.  Ekspedisjonsgebyret er kr 500.- /person. For hoteller og andre arrangementer i land gjelder arrangørens avbestillingsvilkår. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets avbestillingsvilkår. Prisen for flybilletten refunderes ikke etter betaling.

Om en av gjestene i en lugar kansellerer og den andre gjesten velger å reise alene, vil det komme en ekstra kostnad for enkel lugar. Dette gjelder også for avbestillinger fra en eller flere personer i flere manns lugar, eller deler av en pakketur (flyreiser og hoteller) avbestilles. For personen som avbestiller, gjelder avbestillingsregler som ovenfor.

Endring i bestilling

Endringer i cruisets avreisedato, rederiets skip, lugarkategori eller lengden på reisen, kan gjøres når det er mer enn 31 dager før avgang for et gebyr på NOK 500.-/person, CruiseAways ekspedisjonsgebyr på kr 500.-/endring samt mulig prisøkning i cruise prisen. Endring etter dette blir vurdert som avbestilling og bestilling av en ny reise. For flybilletter gjelder alltid flyselskapet egne regler. Hvis flyselskapet tillater endring, belastes et ombestillings gebyr på kr 600.- /billett i tillegg til kostnadene flyselskapet har.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) med mindre noe annet er oppgitt. Kun det som er nevnt ”i prisen inngår” er inkludert i prisen. I flybillettene inkluderer alle skatter og avgifter som kan betales på forhånd. Den reisende er pålagt å betale andre kostnader i løpet av turen. Flyselskap kan ta ekstra for innsjekket bagasje, innsjekking på flyplassen, servering ombord og andre tilleggstjenester. I noen land betales flyplassavgift på stedet. Tillatt antall bagasje står på flybilletten. Bli kjent med flyselskapets ekstra avgifter i god tid før avreise. Flyselskaper og rederier kan endre prisene etter bestilling av turen. Flyselskapets mulige prisendringer kan påvirke prisen på flybilletter som er ubetalte og ikke utstedt. Prisendringer påvirker ikke prisen på flybilletter som er betalt og utstedt. Aktuelle skatter og avgifter kontrolleres på billettene på betalingsdatoen.

Ved endring i fly eller cruise pris, kan vi bli tvunget til å justere prisen og be om ytterligere betaling.

Flyvninger i tilknytning til cruiset

Om flyet ikke er bestilt av rederiet, er kunden ansvarlig for å sikre seg om at flytider passer cruisets tider, både ved avgang og retur.

Forsinkelser og endring i pris og rute

Dessverre kan CruiseAway ikke garantere at skipene vil bruke alle havner eller følge den annonserte ruten. Cruise selskapene og kapteiner av skipene har rett til å avvike fra ruten og bytte til andre skip eller andre havner. Vi er heller ikke ansvarlige for ankomst- og avgangstider for skipet. Ved endringer, tar vi alltid hensyn til sikkerheten og hva som er best for kundene, men endringene gir ikke kompensasjon.

Gravide reisende

Reise under svangerskapet er mulig t.o.m uke 23. Kommer du til uke 24 av svangerskapet under reisen, kan reise ikke utføres.

OBS! Er du gravid ved begynnelse av cruiset, må du ved innsjekking ha med en legeerklæring, på engelsk, som viser hvor langt i svangerskapet du har kommet, samt at du er i god helsemessig form.

Aldersgrense for cruise

Barn må være minst 6 måneder gamle ved cruisets avgang. På noen ruter, for eksempel på transatlantiske cruise og rundt Hawaii, må barnet være minst et år gammelt. Dette gjelder også cruise med tre eller flere dager i strekk på sjøen. Alder beregnes fra den første dagen av cruiset. Reisende under 21 år kan reise på et cruise og bo i sin egen lugar bare hvis det i samme reise selskap er en forelder, foresatte eller annen som har fylt 21 år. En reisende under 18 år må ha sin lugar ved siden av, eller på motsatt side av en forelder eller foresatte.

En mindreårig som i begynnelsen av cruiset ikke har fylt 18 år, må reise sammen med minst en foreldre eller foresatte som er fylt 21 år. Alternativt kan en mindreårig reise i en større gruppe, der minst én person er over 21 år og godkjent av en forelder eller verge. En signert skriftlig fullmakt skal også presenteres. Uten en fullmakt kan ikke den mindreårige komme ombord på skipet, eller delta på cruiset. Om mangelen på fullmakt fører til at turen blir kansellert, tar CruiseAway ikke ansvar for kostnader som kan oppstå, og ingen kompensasjon utbetales hverken til den mindreårige, betaleren av reisen eller selskapet som er bestilt på samme tur. Et ektepar hvor den ene parten i begynnelsen av turen har blitt 18 år og den andre ar fylt 21 år, kan bestille en egen lugar. Vigselsattest må fremvises ved bestilling. Ombord på skipet er det områder med aldersgrense. Full informasjon om aldersgrenser i skipets områder finnes i skipets daglige program, som du finner i resepsjonen

Barn som reiser uten foreldre, eller har et annet etternavn enn foreldre eller foresatte

Dersom en reisende under 18 år reiser med en forelder eller forelder med et annet etternavn, skal en offisiell attest, på engelsk, for barnet være med. Om en person under 18 år reiser uten foreldrene må man ved innsjekking i tillegg til pass (og om nødvendig visum) også ha en signert bekreftelse fra barnets foreldre som viser at barnet har lov til å reise med selskapet, kopi av foreldrenes pass og en fødselsattest. Et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) signert og stemplet av en offentlig person, for eksempel, advokat, lege, politi e.l. I tillatelsen fra foreldrene må det også være en bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en slik situasjon skulle forekomme der en lege mener at behandlingen må utføres umiddelbart. Obs! Reglene gjelder også når barnet reiser i selskap med slektninger og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal tas med til innsjekking

Pass og visumregler

Pass for voksne i Norge er gyldig i 10 år, for personer mellom 10 og 16 år er det gyldig i 5 år, fra fylte fem til ti år er det gyldig i tre år og under fem år er det gyldig i to år. Sjekk alltid på forhånd hvilke pass og visumregler som gjelder for destinasjonen. Den sikreste informasjonen får du ved ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende skal ha med et gyldig pass uavhengig av cruiset.

OBS! Passet skal være gyldig minst seks (6) måneder etter avsluttet reise.

For innreise til USA! Ihht amerikanske regler kreves et gyldig maskinlesbart pass for innreise til USA. Både nødpass og ikke-maskin- lesbare pass er ugyldige ved reiser til USA.

Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Norge) og som planlegger å reise til USA som turist, for opphold i maksimalt 90 dager, kan ha muligheten til å reise uten visum. For å reise til USA under Visa Waiver-programmet, må en ESTA-søknad først registreres og få denne godkjent. Dette gjøres senest 72 timer før avgang. Kostnaden for dette er for tiden USD 21, som betales med kort i forbindelse med søknaden. ESTA-tillatelsen er gyldig i to år med mindre gyldighetsdatoen på passet eller pass detaljene endres. Uten ESTA-godkjenning kan man nektes ombordstigning på flyet. Vær oppmerksom på at norske bokstaver i ditt navn må føres inn i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom < < > >). Bokstaven «å» må være skrevet som «AA», «Æ» må være skrevet som «AE» og «Ø» for å bli skrevet som «OE».

I feltet der «gitt navn», eller adresse navn er forespurt, bør du i ESTA søknaden bare fylle ut navnet som er først av ditt fornavn i passet ditt, om dette er ditt tiltale navn eller ikke.
For spørsmål om ESTA bør man henvende seg til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/

Flyselskaper er pålagt av Europakommisjonen å gi immigrasjons myndigheter i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes booking og fly informasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Ditt navn er skrevet i flyets dokumentasjon, akkurat som i den maskin-lesbare del av passet. Hvis navnet på fly dokumentet ikke samsvarer med navnet på passet, kan du bli stoppet fra å fly eller på cruiset. I noen land kan det kreves en legitimasjon med passfotografi, når du går i land under et cruiset. En kopi av passet fungerer bra for dette formålet.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruise eller bestemte tjenester blir kansellert på grunn av omstendighetene som ikke kan påvirkes (Force Majeure). Ingen kompensasjon utbetales i en Force Majeure- situasjon der det aktuelle rederiet, eller reiseselskap, i en situasjon som, til tross for kontrolltiltak, ikke har vært forutsigbar eller forhindret. Disse situasjonene omfatter krig, krigs risiko, terrorhandlinger eller terror trusler, opptøyer eller uro, streik, naturkatastrofer, branner, værforhold, epidemier og andre helsetrusler, så vel som andre uunngåelige omstendigheter.

Reklamasjon og reklamasjonsfrist

Hvis du opplever feil i avtalt bestilling, skal du gi beskjed angående dette til de ansatte så snart som mulig etter ombordstigning. Om man ikke påpeker feilen ombord på skipet, faller retten til å reklamere bort. Klage skal sendes skriftlig til cruiseselskapet så snart som mulig og senest en måned etter hjemkomsten. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være underskrevet av en eller flere deltakere på turen. CruiseAway aksepterer ikke klager på andres vegne.

Refusjon for ubrukte tjenester

Det er ingen rett til refusjon om betalte tjenester ikke brukes.

Avtalepartner

RCL Cruises LTD Norway
Postboks 114 Lilleaker, Mustadsvei 1
0216 Oslo, Norge

Celebrity Cruises har satt lovbestemt reise garanti i Kammarkollegiet (reisegarantifondet) i Sverige.

Reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Götgatan 11, 116 46 Stockholm