Spesielle behov

Ombord på skipene er det tilpassede fasiliteter for gjester med spesielle behov. Celebrity Cruises gjør en stor innsats for at alle kan nyte en cruise ferie. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte, er det viktig at du forteller oss om dine spesielle behov når du bestiller ditt cruise. Om du har en funksjonshemming eller en medisinsk tilstand som hindrer deg i å klare deg selv, må du ha en personlig assistent som reiser med for å hjelpe deg.

For bevegelseshemmede

Alle offentlige områder på skipene er tilpasset personer med bevegelses hinder, og det er lett å komme seg rundt på skipene med forskjellige typer hjelpemidler. Avstandene på de største skipene kan være lange, noe du bør ta hensyn til ved ditt valg av hjelpemidler, selv om du kan gå kortere avstander. Det finnes mange tilpassede toaletter og romslige heiser. Minst ett basseng og et boblebad på alle skip har stolheis. På kasinoet er noen av spillebordene senket, pluss at alle teatre har flere rullestol-seter på forskjellige steder i salen.

På nesten alle rederiets skip, er det lugarer spesielt tilpasset for gjester med funksjonshemminger og ulike lugarklasser. De spesielt tilpassede lugarer har samme pris som vanlige lugarer i tilsvarende lugarklasse

De tilpassede lugarer er ofte større enn standard lugarer og det er god plass til å komme seg rundt med en rullestol.

Rederiet må varsles i god tid før avgang hva hjelpemidler du vil ta med deg, så vel som dimensjoner og vekten på din rullestol. For en elektrisk rullestol, bør du også oppgi batteritypen.

Selskapets spesialtilpassede lugarer tilbyr:

  • Ekstra bred lugardør (bredden varierer fra skip til skip)
  • Ekstra bred baderoms dør (bredden varierer fra skip til skip)
  • Ingen terskel ved lugardøren og rampe over toalett terskelen
  • Lav vask og toalettbord
  • Dusj med hånddusj og sammenleggbart sete.
  • Romslig plass i dusjen
  • Høyt toalettsete og vegghåndtak på toalettet
  • Balkong tilrettelagt for rullestolbrukere i bestemte lugarkategorier

OBS! Ekspedisjon skipet Celebrity Xpedition og Celebrity Flora har ingen tilpassede lugarer.

Hørselshemmede personer

Ved forhåndsbestilling, kan du få en vibrasjonsalarm (visual-tactile-alert system) til lugaren, og til denne alarmen kan du koble til vekkerklokken, til dørklokken og telefonen. Via TTY- teksttelefon kan du kontakte resepsjonen fra lugaren. Forsterkede telefoner er tilgjengelig i lugarer og i de offentlige områdene på skipene i Solstice-klassen. En teleslynge er tilgjengelig i teateret på skip i Solstice-klassen. Du bør oppgi ditt behov for hjelpemidler senest 30 dager før cruiset, men helst allerede i forbindelse med bestilling. TV i lugaren har muligheten for undertekster og alle rederiers selskapets egne videoproduksjoner er tekstet.

Synshemmede

Lugarer, restauranter og fellesarealer er tilpasset for å gjøre det enklere for synshemmede og blinde gjester. Blindeskrift skal kunne brukes så langt som det er mulig ombord.

Autisme-vennlig skip

Celebrity Cruises tilbyr noen autisme-tilpasset tjenester og produkter for å gjøre cruiset behageligere. For eksempel kan det innebære prioritert ombordstigning og avstigning fra skipet, autisme-vennlige leker og filmer, barneprogram tilpasset barnas nivå av utvikling. På noen avganger er det trent personal med erfaring for mennesker med blant annet autisme.

Dialyse

Gjester med sykdom som har behov for dialyse eller oksygen må informere om dette direkte ved bestilling. Spesielle retningslinjer og prosedyrer gjelder for å ta ombord nødvendig utstyr.

Gjester som trenger konstant ambulerende peritonealdialys er velkomne ombord på alle skip. Det er imidlertid ingen mulighet for å få assistanse eller hemodialyse behandling. Gjester som trenger peritonealdialys må ha alle løsninger og nødvendig utstyr, for å utføre dialyse, levert til skipet minst to timer før avgang.

Alle typer av oksygen er tillatt ombord. Vi trenger informasjon om mengde, type og leveringstid for oksygen. Du har muligheten til å lagre noen oksygentanker i lugaren. De andre lagres i henhold til prosedyren til de aktuelle fartøyene.

Mer informasjon om Celebrity Cruises tilgjengelighetsprogrammer og data for hvert skip, finner du på rederiets engelskspråklige sider. Vi er glade for å hjelpe deg med alle spørsmål knyttet til hva som er tilgjengelig.