Reisevilkår

Disse spesielle betingelsene gjelder for cruisereiser med Hapag-Lloyd Cruises meglet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Avtalen er bindende for partene når den reisende har betalt depositumet innen avtalt frist. Depositumet for et cruise med Hapag-Lloyd er 20 % av reisens pris. Resten av betalingen må være CruiseAway i hende senest 65 dager før avreisedato. Ved bestilling etter det må hele beløpet betales samtidig med bestilling. Dersom betalingen ikke skjer innen avtalt frist, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Faktura og bekreftelse

Fakturaen er bekreftelsen på den bestilte reisen. Den reisende plikter å oppgi navn ved bestilling, da det er stavet i den maskinlesbare delen nederst i passet som følger med på reisen (f.eks. SOEREN NYGAARD for Søren Nygård). Eventuelle doble for- og etternavn må oppgis i sin helhet. Det er ikke nødvendig å oppgi andre fornavn. Den reisende plikter å kontrollere at opplysningene på bekreftelsen om skip, rute, avreisedato og personopplysninger (navn, kjønn, alder på barnet etc.) er korrekte. Eventuelle feil skal meldes til CruiseAway umiddelbart. Reisedokumenter sendes på e-post senest 3 uker før avreise.

Den reisendes rett til å avbestille reisen

Tidspunktet når avbestillingen blir kjent for CruiseAway regnes som kanselleringstidspunktet. Avbestillingen må skje innen kontortid, hverdager kl 09.00-17.00. Dersom det er nær avreisedato og etter CruiseAways kontortid, skal kanselleringen også meldes direkte til rederiet/flyselskapet.

Avbestillingsgebyrer

Avbestillingsgebyr for cruise kortere enn 15 netter

Hvis avbestilling skjer:

  • senest 215 dager før avreise: 1550 kr pr person
  • 214-155 dager før avreise: 20 % av cruiseprisen
  • 154-95 dager før avgang: 35 % av cruiseprisen
  • 94-48 dager før avreise: 50 % av cruiseprisen
  • 47-33 dager før avreise: 60 % av cruiseprisen
  • 32-12 dager før avreise: 75 % av cruiseprisen
  • 11-2 dager før avreise: 85 % av cruiseprisen
  • senere enn 2 dager før avreise: 100 % av cruiseprisen

I tillegg til de ovennevnte avbestillingsgebyrene må CruiseAway ha et behandlingsgebyr på DKK 500,-/person.

Endringer i reisebestillingen

Hapag-Lloyd Cruises tillater ingen endringer når depositumet er betalt. Alle endringer behandles som en kansellering og en ny bestilling.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i danske kroner (DKK), hvis ikke annet er oppgitt. Kun det som er nevnt i «Prisen inkluderer/inkluderer» er inkludert i prisen. I unntakstilfeller kan rederier endre priser etter bestilling av reisen. Ved endring i cruiseprisen kan vi bli tvunget til å justere prisen og kreve en tilleggsbetaling.

Servicekostnader

Drikkepenger/servicegebyrer for skipets personale er inkludert i prisen på cruiset.

Fly i forbindelse med cruiset

Dersom flyreisen ikke arrangeres av rederiet, er den reisende ansvarlig for at flytidene stemmer overens med cruisets avgangs- og ankomsttider. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Forsinkelser, endringer i priser eller reiseruter

CruiseAway kan dessverre ikke garantere at skip anløper alle havner eller følger annonsert reiserute. Skipets kaptein har rett til å avvike fra ruten og anløpe andre havner enn de som er annonsert. Vi er heller ikke ansvarlige for skipenes ankomst- og avgangstider. Ved endringer ivaretas alltid kundenes sikkerhet og beste, men endringene gir ingen kompensasjon.

Gravide passasjerer

Reise under svangerskapet er mulig til og med uke 23. Dersom graviditetsuke 24 inntreffer under reisen, kan reisen dessverre ikke gjennomføres. MERK FØLGENDE! Hvis du er gravid ved starten av cruiset, må du ved innsjekking kunne fremvise en engelskspråklig legeattest som viser graviditetsuke og at helsetilstanden din tillater reise.

Aldersgrenser og program for barn

Barn må være minst 12 måneder gamle for å bli med på cruiset. Alder regnes fra første dag av cruiset. En reisende under 18 år må bo i samme lugar med en voksen som er minst 18 år.

Reise uten foreldre eller hvis barnet har et annet etternavn enn foreldrene eller foresatte. Dersom en reisende under 18 år reiser sammen med en forelder eller foreldre med et annet etternavn, må det medbringes en offisiell attest for barnet. Dersom en reisende under 18 år reiser uten foreldre, må du ved innsjekking, i tillegg til pass (og eventuelt visum), også fremvise skriftlig og signert tillatelse fra foreldrene for at barnet kan reise med den aktuelle reisegruppen, kopi av foreldrenes pass og offisiell attest for barnet. I tillegg må medfølgende voksne fremvise fullmakt fra advokat, lege eller annen formell instans ved innsjekking. Fullmakten skal også inneholde tillatelse til medisinsk behandling ved behov.

MERK FØLGENDE! Reglene gjelder også dersom barnet reiser sammen med slektninger og venner. Alle dokumenter må være på engelsk og må tas med til innsjekking på avreisedagen.

Pass- og visumregler

Alle pass utstedt i Danmark er gyldige i fem år. Pass for barn under 12 år er gyldige i tre år. Sjekk alltid på forhånd hvilke pass- og visumregler som gjelder for reisemålet. Den sikreste informasjonen kan du få fra ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende må ha med gyldig pass uavhengig av hvilket cruise de er på.

MERK FØLGENDE! Passet må være gyldig i minst seks (6) måneder etter reisens slutt.

Ved innreise til USA! I henhold til amerikanske forskrifter kreves et gyldig, maskinlesbart pass for innreise til USA. Bare foreløpige pass er ikke maskinlesbare og derfor ugyldige for reiser til USA. Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Danmark) som planlegger å reise til USA som turister og bli der i maksimalt 90 dager, kan kanskje reise uten visum. For å reise til USA under Visa Waiver-programmet må du først registrere en ESTA-søknad og få den godkjent. Dette må gjøres senest 72 timer før avreise. Kostnaden for dette er for tiden USD 21, som betales med kortbetaling i forbindelse med søknaden. ESTA-autorisasjonen er gyldig i to år, dersom passet ikke utløper eller passinformasjonen endres før da. Uten ESTA-tillatelse kan ombordstigning på flyet bli nektet. Vær oppmerksom på at eventuelle danske bokstaver i navnet ditt må skrives i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom <<>>). Bokstaven «Å» skal skrives som «AA», «Ä/Æ» skal skrives som «AE» og «Ö/Ø» skal skrives som «OE». I feltet der «Given Name» eller kallenavn skal fylles ut, må du i ESTA-søknaden din kun skrive navnet som står først av fornavnene dine i passet ditt, uansett om det er ditt kallenavn eller ikke.

For spørsmål om ESTA bør du kontakte US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/

Ifølge en avgjørelse tatt av EU-kommisjonen er flyselskapene forpliktet til å gi immigrasjonsmyndighetene i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes bestillings- og flyinformasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Navnet ditt er skrevet i reisedokumentet nøyaktig slik det er i den maskinlesbare delen av passet. Dersom navnet i reisedokumentet ikke stemmer med navnet i passet, kan du bli forhindret fra å reise med fly eller cruise. I noen land kreves passfoto-identifikasjon ved avstigning under et cruise. En kopi av siden i passet med personopplysninger kan brukes til dette formålet.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset eller lovede tjenester kanselleres på grunn av forhold som ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Det utbetales ikke erstatning i en Force Majeure-situasjon, hvor det aktuelle rederiet eller tjenesteformidleren har havnet i en situasjon som til tross for kontrolltiltak ikke kunne ha vært forutsett eller forhindret. Disse situasjonene inkluderer krig, fare for krig, terrorhandling eller trussel om terrorisme, opprør eller opptøyer, streik, naturkatastrofer, brann, værforhold, epidemier eller andre trusler mot helse og andre ikke-påvirkende omstendigheter.

Klage og klagefrist

Dersom du opplever feil i de avtalte tjenestene, bør du melde dette til personalet om bord så raskt som mulig etter ombordstigning. Dersom feilen ikke meldes om bord på skipet, kan reklameretten gå tapt. Klagen skal fremsettes skriftlig til CruiseAway så snart som mulig og senest en måned etter returdato. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være signert av en eller flere reisedeltakere. CruiseAway tar ikke imot klager på vegne av andre.

Ingen refusjon for ubrukte tjenester

Dersom en reisende ikke bruker en betalt tjeneste, har den reisende ingen rett til refusjon.

Avtalepartner

Hapag-Lloyd Kreuzfahrten GmbH
Ballindamm 2520095 Hamburg

Formidler reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm
Travel Specialist Group AB 556615-5551