Princess Cruises spesielle reisevilkår

Disse spesielle reisevilkårene gjelder for cruise med Princess Cruises formidlet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Avtalen er bindende for partene når den reisende har betalt registreringsavgiften innen avtalt tid. Registreringsavgift for et cruise med Princess Cruises er 20% av reisens prisen. Den endelige betaling skal være i hende hos Cruise Away senest 65 dager før avreisedatoen. Ved bestilling deretter må hele beløpet betales direkte ved bestilling. Hvis betalingen ikke fullføres innen avtalt tid har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Reisedokumenter og bekreftelse

Fakturaen er en bekreftelse på den bestilte reisen. Den reisende plikter å skrive sitt navn som det er stavet i det maskin-lesbare passet, som man har med på reisen. (f.eks MAERTA AABERG for Märta Åberg). Dobbelt fornavn eller etternavn skal oppgis i sin helhet. Andre fornavn trenger en ikke oppgi. Etter bekreftelsen er navneendring mulig t.o.m 14 dager før avgang. Kostnaden for navneendringen er for rederiet kr 500.- og for Kryssningscenter på kr 200.- (serviceavgift) pr endring. Den reisende plikter å verifisere i faktura-og reisedokumentene at informasjon om hotell, båt, avreisedato og personopplysninger (navn, kjønn, alder på barn osv.) er korrekt. Eventuelle unøyaktigheter må umiddelbart gis beskjed til CruiseAway.

Den reisende mottar reisedokumenter snest 1-2 uker før avreise.

Passasjerens rett til å kansellere turen uten spesiell grunn

Tidspunktet for da kanselleringen kom til CruiseAway er ansett som avbestillingens tidspunkt. Kansellering av turen skal gjøres på ukedager kl 09:00-17:00, i åpningstidene. Om det er nær avgang og etter CruiseAways kontortid, bør rederiet/flyselskap varsles direkte.

Avbestillingskostnader

Avbestillingskostnader ved kansellering:

  • senest 85 dager før avreise: kr 1 000 kr/person
  • 84–65 dager før avreise: 10 % av reisens pris
  • 64–50 dager før avreise: 25 % av reisens pris
  • 49–20 dager før avreise: 50 % av reisens pris
  • 19–10 dager før avreise: 75 % av reisens pris
  • Senere en 10 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Avbestillingskostnader for spesialpriser:

  • senest 47 dager før avreise: 30 % av reisens pris
  • 46–17 dager før avreise: 50 % av reisens pris
  • 16–10 dager før avreise: 75 % av reisens pris
  • Senere en 10 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Til de overnevnte avbestillingsgebyr kommer CruiseAways ekspedisjonsavgift. Ekspedisjonsavgift er kr 500/person. For hoteller og andre reisearrangementer gjelder arrangørenes avbestillingsvilkår og betingelser. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets kanselleringsvilkår. Kostnaden for flybilletten vil ikke bli refundert etter utført betaling.

Endring av bestilling

Endringer i cruisets avreisedato, rederiets skip, lugarkategori eller reiselengde kan gjøres mer enn 85 dager før avreise mot et endringsgebyr på kr 750 per person, CruiseAways ekspedisjonsavgift på kr 700 kr/endring samt eventuelle prisøkninger i cruiseprisen. Spesialpriser kan ikke endres. Endringer vurderes deretter som avbestilling og bestilling av en ny tur. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets ombookingsvilkår og betingelser. Om flyselskapet tillater ombooking, vil et ombestillingsgebyr på kr 600 per billett bli belastet i tillegg til kostnadene flyselskapet ber om.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK) med mindre noe annet er oppgitt. Kun det som er nevnt” i prisen inngår” er inkludert i prisen. I flybillettene inkluderer alle skatter og avgifter som kan betales på forhånd. Den reisende er pålagt å betale andre kostnader i løpet av turen. Flyselskaper kan ta ekstra for innsjekket bagasje, innsjekking på flyplassen, servering om bord og andre tilleggstjenester. I noen land betales flyplassavgift på stedet. Tillatt antall bagasje står på flybilletten. Bli kjent med flyselskapets ekstra avgifter i god tid før avreise. Flyselskaper og rederier kan endre prisene etter bestilling av turen. Flyselskapets mulige prisendringer kan påvirke prisen på flybilletter som er ubetalte og ikke utstedt. Prisendringer påvirker ikke prisen på flybilletter som er betalt og utstedt. Aktuelle skatter og avgifter kontrolleres på billettene på betalingsdatoen.
Ved endring i fly eller cruise pris, kan vi bli tvunget til å justere prisen og be om ytterligere betaling.

Flyvninger relatert til cruiset

Om flyet ikke er bestilt av rederiet, er kunden selv ansvarlig for å sikre seg om at flytider passer cruisets tider, både ved avgang og retur.

Forsinkelser og endring i pris og rute

Dessverre kan CruiseAway ikke garantere at skipene vil bruke alle havner eller følge den annonserte ruten. Cruise selskapene og kapteiner på skipene har rett til å avvike fra ruten og skifte til andre skip eller andre havner. Vi er heller ikke ansvarlige for ankomst og avgangstider for skipet. Ved endringer, tar vi alltid hensyn til sikkerheten og for det beste for kundene, endringene gir ingen kompensasjon.

Gravide

Reise under svangerskapet er mulig t.o.m uke 23. Kommer du til uke 24 av svangerskapet under reisen, kan reise ikke utføres.

OBS! Er du gravid ved begynnelse av cruiset, må du ved innsjekking ha med en legeerklæring, på engelsk, som viser hvor langt i svangerskapet du har kommet, samt at du er i god helsemessig form.

Aldersgrense for cruise

Barn må være minst 6 måneder gamle ved cruisets avgang. På noen ruter, for eksempel på transatlantiske cruise og rundt Hawaii, må barnet være minst ett år gammelt. Dette gjelder også for cruise med tre eller flere påfølgende dager til sjøs. Alder beregnes fra cruisets start. Reisende under 21 år kan bare reise på cruise og bo i egen lugar, hvis det i cruiset er en forelder, verge eller annen person som har fylt 21 år. En reisende under 18 år må ha sin lugar ved siden av, eller ovenfor en forelder eller verge. Alternativt kan en mindreårig reise i en større gruppe, hvor minst én person er over 21 år og er bemyndiget av en forelder eller verge. En signert fullmakt skal presenteres skriftlig. Uten en fullmakt kan ikke den mindreårige gå om bord på skipet eller delta på cruiset. Hvis mangel på fullmakt fører til at turen blir kansellert, tar CruiseAway ikke noe ansvar for kostnadene som kan oppstå, og ingen kompensasjon utbetales enten til den mindreårige, betaleren av reisen eller for reisende som ble bestilt på samme reise. Et ektepar hvor den ene parten, i begynnelsen av reisen, har fylt 18 år og den andre har fylt 21 år, kan bestille egen lugar. Vigselsattest må fremvises ved bestilling. Om bord på skipet er det salongområder med aldersgrense. Full informasjon om aldersgrenser i skipets salonger finner du i skipets daglige program, som du vil finne i resepsjonen.

Barn som reiser uten foreldre eller har et annet etternavn enn sine foreldre eller foresatte

Dersom en reisende under 18 år reiser med en forelder eller forelder med et annet etternavn, skal en offisiell attest, på engelsk, for barnet være med. Om en person under 18 år reiser uten foreldrene må man ved innsjekking i tillegg til pass (og om nødvendig visum) også ha en signert bekreftelse fra barnets foreldre som viser at barnet har lov til å reise med selskapet, kopi av foreldrenes pass og en fødselsattest. Et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) signert og stemplet av en offentlig person, for eksempel, advokat, lege, politi e.l. I tillatelsen fra foreldrene må det også være en bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en slik situasjon skulle forekomme der en lege mener at behandlingen må utføres umiddelbart. Obs! Reglene gjelder også når barnet reiser i selskap med slektninger og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal være med til innsjekking!

Pass og visumregler

Pass for voksne i Norge er gyldig i 10 år, for personer mellom 10 og 16 år er det gyldig i 5 år, fra fylte fem til ti år er det gyldig i tre år og under fem år er det gyldig i to år. Sjekk alltid på forhånd hvilke pass og visumregler som gjelder for destinasjonen. Den sikreste informasjonen får du ved ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende skal ha med et gyldig pass uavhengig av cruiset.

Merk! Passet må være gyldig minst seks (6) måneder etter at reisen er over.

For innreise til USA! Ihht amerikanske regler kreves et gyldig maskinlesbart pass for innreise til USA. Både nødpass og ikke-maskin- lesbare pass er ugyldige ved reiser til USA. Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Norge) og som planlegger å reise til USA som turist for opphold i maksimalt 90 dager kan ha muligheten til å reise uten visum.

For å reise til USA under Visa Waiver-programmet, må en ESTA-søknad først registreres og få denne godkjent. Dette gjøres senest 72 timer før avgang. Kostnaden for dette er for tiden USD 14, som betales med kort i forbindelse med søknaden. ESTA-tillatelsen er gyldig i to år med mindre gyldighetsdatoen på passet eller pass detaljene endres. Uten ESTA-godkjenning kan man nektes ombordstigning på flyet. Vær oppmerksom på at norske bokstaver i ditt navn må føres inn i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom < < > >). Bokstaven «å» må være skrevet som «AA», «Æ» må være skrevet som «AE» og «Ø» for å bli skrevet som «OE».
I feltet der «gitt navn», eller adresse navn er forespurt, bør du i ESTA søknaden bare fylle ut navnet som er først av ditt fornavn i passet ditt, om dette er ditt tiltale navn eller ikke.
For spørsmål om ESTA bør man henvende seg til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/

Flyselskaper er pålagt av Europakommisjonen å gi immigrasjons myndigheter i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes booking og fly informasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Ditt navn er skrevet i flyets dokumentasjon, akkurat som i maskin-lesbar del av passet. Hvis navnet på fly dokumentet ikke samsvarer med navnet på passet, kan du bli stoppet fra å fly eller å være med på cruiset. I noen land kan det kreves en legitimasjon med passfotografi, når du går i land under cruiset. En kopi av passet fungerer bra for dette formålet.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset, eller annet som er planlagt, er innstilt på grund av hendelser som ikke er å forutsett (Force Majeure). Ingen kompensasjon utbetales i en Force Majeure-situasjon der det aktuelle rederiet eller reiseselskap havner opp i en situasjon, som til tross for rimelige forholdsregler, ikke har vært i stand til å forutses eller forhindres. Disse situasjoner omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandlinger eller terrortrusselen, opprør eller uro, streik, naturkatastrofe, branner, værforhold, epidemier, helsetrusler, så vel som andre uunngåelige omstendigheter.

Klage- og klagefrist

Hvis du opplever feil i avtalt bestilling, skal du gi beskjed angående dette til de ansatte så snart som mulig etter ombordstigning. Om man ikke påpeker feilen om bord på skipet, faller retten til å reklamere bort. Klage skal sendes skriftlig til cruiseselskapet så snart som mulig og senest en måned etter hjemkomsten. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være underskrevet av en eller flere deltakere på turen. CruiseAway aksepterer ikke klager på andres vegne.

Refusjon for ubrukte tjenester

Det er ingen rett til refusjon om betalte tjenester ikke brukes.

Avtale partner

Inter-Connect GmbH
Arnulfstraße 31
80636 München
Germany

Tysk handelsregisternummer: HRB 90362.
Inter-Connect er Princes Cruises nordiske representant.

Formidlene reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki