Seabourns reisevilkår

Disse spesielle vilkårene gjelder for cruise med Seabourn formidlet av Kryssningscenter.

 

Avtalen og betalingsbetingelsene

Avtalen er bindende for partene når passasjeren har betalt depositum. Depositum for et cruise med Seabourn er 15 % av reisens totalkostnad. Den endelige betalingen skal være i hende hos Kryssningscenter senest 65 dager før avreisedatoen, for cruise 59 dager eller kortere. For lengre cruise skal den endelige betalingen være hiende hos Kryssningscenter senest 95 dager før avreise.

Ved bestilling deretter må hele beløpet betales direkte ved bestilling. Hvis betalingen ikke fullføres innen avtalt tid, har Kryssningscenter rett til å kansellere bestillingen.

 

Reisedokumenter og bekreftelse

Fakturaen er en bekreftelse på den bestilte reisen. Den reisende plikter å skrive sitt navn som det er stavet i det maskin-lesbare passet, som man har med på reisen. (f.eks. MAERTA AABERG for Märta Åberg). Dobbelt fornavn eller etternavn skal oppgis i sin helhet. Andre fornavn trenger en ikke oppgi. Den reisende plikter å verifisere i faktura – og reisedokumentene at informasjon om hotell, båt, avreisedato og personopplysninger (navn, kjønn, alder på barn osv.) er korrekt. Eventuelle unøyaktigheter må umiddelbart rettes til Kryssningscenter. Passasjeren mottar reisedokumenter sendt via e-post senest 3 uker før avgang.

 

Passasjerens rett til å kansellere reisen uten spesiell grunn

Tidspunktet for da kanselleringen kom til Kryssningscenteret er ansett som avbestillingens tidspunkt. Kansellering av reisen skal gjøres på ukedager i åpningstiden mellom kl: 09:00-17:00. Om det er nær avgang og etter Kryssningscenteret kontortid, bør rederiet/flyselskap varsles direkte.

 

Avbestillingskostnader

Avbestillingskostnader for cruise som er minst 60 dager langt, og når kanselleringen er gjort:

  • senest 120-91 dager før avreise: 15 % av cruise’s totalpris
  • 90–46 dager før avreise: 50 % av cruise’s totalpris
  • 45–31 dager før avreise: 75 % av cruise’s totalpris
  • senere enn 30 dager før avreise: 100% av reisens pris

Avbestillingskostnader for cruise mindre enn 60 dager og når kanselleringen finner sted:

  • senest 150 dager før avreise: 15 % av cruisets totale pris
  • 120–91 dager før avreise: 50 % av cruisets totale pris
  • 90–76 dager før avreise: 75 % av cruisets totale pris
  • senere enn 75 dager før avreise: 100% av reisens pris

Til overnevnte avbestillingskostnader legges det til Kryssningscenters ekspedisjonsavgift på kr 500/person.

Endring av bestillinger

Seabourn tillater vanligvis ingen endringer for bestillinger etter at bestillingen er betalt. Alle endringer behandles som avbestilling og ny bestilling. Eventuelle endringer vil bli gjort fra sak til sak, og rederiet forbeholder seg retten til å avgjøre om endringer er mulig eller ikke. Er endringen mulig, vil endringskostnaden bli kr 400/person, samt Kryssningscenters serviceavgift på kr 700/endring. I tillegg kan eventuelle prisøkninger i prisen på cruiset legges til. Ved endring av flybestillinger følges alltid flyselskapets vilkår og betingelser. Om vilkårene og betingelsene for flybestillingen tillater endringen, i tillegg til flyselskapets avgifter, belaster vi et endringsgebyr på 600 kr/billett.

 

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i svenske norske kroner (NOK) med mindre annet er oppgitt. Bare det som er nevnt i «Inkludert i prisen» er inkludert i prisen. Rederier kan, i unntakstilfeller, endre prisene etter bestilling av reisen. Ved endring i cruiseprisen, kan vi bli tvunget til å justere prisen og be om ekstra betaling.

 

Servicekostnader

Driks/serviceavgifter til skipets personell er inkludert i prisen på cruiset.

 

Fly i forbindelse med cruiset

Er ikke flybilletter bestilt av rederiet, er passasjeren selv ansvarlig for å sikre at flytidene passer til cruisets avgangs- og ankomsttider. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 

Forsinkelser og endringer i pris- og reiseruter

Kryssningscenter kan dessverre ikke garantere at skipene vil ankomme alle havner eller følge den oppgitte reiseruten. Skipets kaptein har rett til å avvike fra ruten og gå til andre havner, enn de som er annonsert. Vi er heller ikke ansvarlige for ankomst- og avgangstidene til skipene. Endringer tar alltid hensyn til kundenes sikkerhet og beste interesse. Eventuelle endringer gir ikke rett til kompensasjon.

 

Gravide

Reise under svangerskapet er mulig t.o.m uke 23. Kommer du til uke 24 av svangerskapet under reisen, kan reise ikke utføres. OBS! Er du gravid ved begynnelse av cruiset, må du ved innsjekking ha med en legeerklæring, på engelsk, som viser hvor langt i svangerskapet du har kommet, samt at du er i god helsemessig form.

 

Aldersgrense for cruise

Barn må være minst 6 måneder gamle ved cruisets avgang. På cruise med tre eller flere påfølgende dager til sjøs, må barnet være minst ett år gammelt. Alder beregnes fra cruisets start. Reisende under 21 år kan bare reise på cruise og bo i egen lugar, om det i cruiset er en forelder, verge eller annen person som har fylt 21 år. En reisende under 18 år må ha sin lugar ved siden av, eller ovenfor en forelder eller verge. Alternativt kan en mindreårig reise i en større gruppe, hvor minst én person er over 21 år og er bemyndiget av en forelder eller verge. En signert fullmakt skal presenteres skriftlig. Uten en fullmakt kan ikke den mindreårige gå om bord på skipet eller delta på cruiset. Hvis mangel på fullmakt fører til at turen blir kansellert, tar Kryssningscenter ikke noe ansvar for kostnadene som kan oppstå, og ingen kompensasjon utbetales enten til den mindreårige, betaleren av reisen eller for reisende som ble bestilt på samme reise. Et ektepar, hvor den ene parten i begynnelsen av reisen, har fylt 18 år og den andre har fylt 21 år, kan bestille egen lugar. Vigselsattest må fremvises ved bestilling. Om bord på skipet er det salongområder med aldersgrense. Full informasjon om aldersgrenser i skipets salonger finner du i skipets daglige program, i resepsjonen.

 

Barn som reiser uten foreldre eller har et annet etternavn enn sine foreldre eller foresatte

Dersom en reisende under 18 år reiser med en forelder eller forelder med et annet etternavn, skal en offisiell attest på engelsk, for barnet være med. Om en person under 18 år reiser uten foreldrene må man ved innsjekking i tillegg til pass (og om nødvendig visum) også ha en signert bekreftelse fra barnets foreldre som viser at barnet har lov til å reise med selskapet. En må også ha med kopi av foreldrenes pass og en fødselsattest, et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) som er signert og stemplet av en offentlig person (for eksempel, advokat, lege, politi e.l.) I tillatelsen fra foreldrene må det også være en bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en situasjon skulle forekomme der en lege mener at behandlingen må utføres umiddelbart. Obs! Reglene gjelder også når barnet reiser i selskap med slektninger og venner. Alle dokumenter skal være på engelsk og skal være med til innsjekkingen!

 

Pass og visumregler

Pass for voksne i Norge er gyldig i 10 år, for personer mellom 10 og 16 år er det gyldig i 5 år, fra fylte fem til ti år er det gyldig i tre år og under fem år er det gyldig i to år. Sjekk alltid på forhånd hvilke pass og visumregler som gjelder for destinasjonen. Den sikreste informasjonen får du ved ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende skal ha med et gyldig pass uavhengig av cruiset.

Merk! Passet må være gyldig minst seks (6) måneder etter at reisen er over.

Innreise til USA

Ihht amerikanske regler kreves et gyldig maskinlesbart pass for innreise til USA. Både nødpass og ikke-maskin- lesbare pass er ugyldige ved reiser til USA. Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Norge) og som planlegger å reise til USA som turist for opphold i maksimalt 90 dager, kan ha muligheten til å reise uten visum.
For å reise til USA under Visa Waiver-programmet, må en ESTA-søknad først registreres og få denne godkjent. Dette gjøres senest 72 timer før avgang. Kostnaden for dette er for tiden USD 14, som betales elektronisk i forbindelse med søknaden. ESTA-tillatelsen er gyldig i to år med mindre gyldighetsdatoen på passet eller pass detaljene endres. Uten ESTA-godkjenning kan man nektes ombordstigning på flyet. Vær oppmerksom på at norske bokstaver i ditt navn må føres inn i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom < < > >). Bokstaven «å» må være skrevet som «AA», «Æ» må være skrevet som «AE» og «Ø» for å bli skrevet som «OE».
I feltet der «gitt navn», eller adresse navn er forespurt, bør du i ESTA søknaden bare fylle ut navnet som er først av ditt fornavn i passet ditt, om dette er ditt tiltale navn eller ikke.

For spørsmål om ESTA bør man henvende seg til US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/esta

Flyselskaper er pålagt av Europakommisjonen å gi immigrasjons myndigheter i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes booking og fly informasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Ditt navn er skrevet i flyets dokumentasjon, akkurat som i maskin-lesbar del av passet. Samsvarer ikke navnet på fly dokumentet med navnet på passet, kan du bli stoppet fra å fly eller å være med på cruiset. I noen land kan det kreves en legitimasjon med passfotografi, når du går i land under cruiset. En kopi av passet fungerer bra for dette formålet.

 

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset, eller annet som er planlagt, blir innstilt på grund av hendelser som ikke er å forutsett (Force Majeure). Ingen kompensasjon utbetales i en Force Majeure-situasjon der det aktuelle rederiet eller reiseselskap havner opp i en situasjon, som til tross for rimelige forholdsregler, ikke har vært i stand til å forutses eller forhindres. Disse situasjoner omfatter krig, krigsrisiko, terrorhandlinger eller terrortrusselen, opprør eller uro, streik, naturkatastrofe, branner, værforhold, epidemier, helsetrusler, så vel som andre uunngåelige omstendigheter.

 

Klage- og klagefrist

Om du opplever feil i avtalt bestilling, skal du gi beskjed angående dette til de ansatte så snart som mulig etter ombordstigning. Om man ikke påpeker feilen om bord på skipet, faller retten til å reklamere bort. Klage skal sendes skriftlig til cruiseselskapet så snart som mulig og senest en måned etter hjemkomsten. Kryssningscenter forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være underskrevet av en eller flere deltakere på turen. Kryssningscenter aksepterer ikke klager på andres vegne.

 

Refusjon for ubrukte tjenester

Det er ingen rett til refusjon om betalte tjenester ikke brukes.

 

Avtalepartner

HAL Services B.V.
Otto Reuchlinweg 1110
P.O. Box 23378
3001 KJ Rotterdam
Netherlands

 

Formidlende reisebyrå

Cruise Center – Travel Specialist Group
Eerikinkatu 27, 00180 Helsinki