SeaDream Yacht Club reiseforhold

Disse spesielle betingelsene gjelder for cruise med SeaDream Yacht Club meglet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Reiseavtalen trer i kraft når den reisende har betalt sitt depositum etter bestilling av reisen. På cruise med SeaDream Yacht Club er depositumet 25 % av reisens totale pris. Sluttbetalingen må gjøres 95 dager før reisen starter. Dersom reisen bestilles etter fristen for sluttbetaling, må hele reisens pris betales ved bestilling. Dersom den reisende ikke foretar betalingen innen oppgitt frist, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Billetter og bekreftelse

Fakturaen er en bekreftelse på den reisendes bestilte reise. Ved bestilling av reisen er den reisende forpliktet til å oppgi navneopplysningene sine slik de fremgår av den maskinlesbare delen av passet som tas med på reisen, på nedre del av bildesiden. Eventuelle doble fornavn eller doble etternavn må oppgis i sin helhet. Andre fornavn er ikke nødvendig. Den reisende må sjekke faktura og reisedokument og forsikre seg om at opplysningene som gis om hotellet, fly- og avreisedato samt personopplysningene (navn, kjønn, fødselsdato etc.) er korrekte. Eventuelle feil skal meldes til CruiseAway umiddelbart. Reisedokumentene sendes den reisende senest 3 uker før reisen starter.
Den reisendes rett til å avbestille reisen eller endre reisen uten noen spesiell grunn
Dersom den reisende avbestiller sin bestilling av reisen, anses avbestillingen å ha funnet sted på det tidspunkt CruiseAway får melding om kanselleringen. Avbestillingen må skje innenfor CruiseAways åpningstid på hverdager kl 9.00–17.00 (Dag før helligdag 9.00–13.00). Dersom det nærmer seg avreisedatoen og kanselleringen skjer utenom CruiseAways åpningstid, bør avbestillingen også meldes direkte til rederiet/flyselskapet.

Avbestillingsgebyrer

Avbestillingsgebyrer når avbestillingen skjer:
  • senest 121 dager før avreise: 500 kr/bestilling
  • 91-120 dager før avreise: 2000 DKK / person
  • 46-90 dager før avreise: 25 % av reisens pris
  • 31-45 dager før avreise: 50 % av reiseprisen
  • senere enn 31 dager før avreise eller etter utskrift av billettene: 100 % av reisens pris

I tillegg til de ovennevnte avbestillingsgebyrene må CruiseAway ha et behandlingsgebyr på DKK 500,-/person.

Endringer i reisebestillingen

Dersom det er mindre enn 90 dager til avgang, håndterer rederiet endringer som kanselleringer.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i danske kroner (DKK), hvis ikke annet er oppgitt. I prisen er det kun de tjenestene og fordelene som er inkludert, som er nevnt under punktet «inkludert i prisen». Rederiet kan endre sine priser etter bestilling av reisen på grunn av avgiftsøkninger. I unntakstilfeller kan det være nødvendig å kreve inn et tilleggsgebyr fra kundene dersom plutselige endringer i fraktpriser krever dette.

Serviceavgifter

Serviceavgift for skipets ansatte er inkludert i prisen på cruiset.

Fly i forbindelse med cruiset

Dersom flyreisen ikke arrangeres av rederiet, er kunden ansvarlig for at flytidene stemmer overens med cruisetidene både på ut- og returreisen.

Forsinkelser, endringer i priser eller reiseruter

CruiseAway kan dessverre ikke garantere at skip anløper alle havner eller følger annonsert reiserute. Rederiene og kapteinene på skipene har rett til å avvike fra reiseruten og bruke et annet skip eller andre havner. Vi er heller ikke ansvarlige for skipenes ankomst- og avgangstider. Ved endringer tar vi alltid hensyn til kundenes sikkerhet og beste, men endringene gir ingen kompensasjon.

Gravide passasjerer

Er du gravid kan du reise inntil svangerskapsuke 23. Overskrider du svangerskapsuke 24 under reisen kan du dessverre ikke ta cruiset. MERK FØLGENDE! Hvis du er gravid og skal på cruise, må du ved innsjekking kunne fremvise en engelskspråklig legeattest, som sier hvor langt på vei svangerskapet er og at du er i tilstrekkelig god form til å reise.

Aldersgrenser for cruiset

Barn må være minst 12 måneder gamle for å delta på cruiset. En lugar for en person under 18 år skal ligge ved siden av foreldrenes eller annen foresattes lugar, alternativt rett overfor. En mindreårig som er under 18 år når cruiset starter, må ledsages av minst én forelder eller verge som er over 21 år. Alternativt kan personen reise med en større gruppe hvor minst én person er over 21 år og har fullmakt fra den mindreårige reisendes foreldre eller foresatte. Fullmakten skal fremlegges skriftlig og bekreftes med underskrift. Dersom en skriftlig fullmakt ikke kan fremvises, kan den mindreårige ikke gå om bord på skipet eller delta i cruiset.

Rederiet tar ikke ansvar for kostnader som oppstår ved en kansellert reise, og refunderer heller ikke reisens pris for den mindreårige, til den som har betalt reisen eller til gruppen som den mindreårige skulle ha reist med, dersom kansellering skyldes mangelfull fullmakt. Ektepar, der den ene parten er 18 år og den andre er minst 21 år ved reisens start, kan bestille egen lugar. De må kunne fremvise vigselsattest ved bestilling. Det er salongområder som har aldersgrense. Fullstendig informasjon om aldersgrensene for de ulike loungeområdene finner du i dagsprogrammet, som du kan få i resepsjonen.

Å reise uten foreldre eller hvis barnet har et annet etternavn enn foreldrene eller foresatte

Dersom en person under 18 år reiser med en forelder eller begge foreldrene som har et annet etternavn enn barnet, skal barnets ID-papirer på engelsk tas med på reisen. Hvis en person under 18 år reiser uten foreldre, barnets pass (om nødvendig visum), en tillatelse signert av foreldrene som sier at barnet har tillatelse til å reise med det aktuelle reiseselskapet og en kopi av passene til foreldre som har signert tillatelsen, samt barnets ID-papirer. I tillegg må den voksne som reiser med barnet fremvise fullmakt utstedt av advokat, lege eller annen formell myndighet ved innsjekking. Fullmakten skal også inneholde tillatelse til medisinsk behandling ved behov. MERK FØLGENDE! Reglene gjelder også dersom barnet reiser sammen med slektninger og venner. Alle dokumenter må være på engelsk og må tas med til innsjekking på avreisedagen.

Pass- og visumregler

Sjekk alltid på forhånd hvilke pass- og visumregler som gjelder for reisemålet. Den sikreste informasjonen kan du få fra ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende må ha med gyldig pass uavhengig av hvilket cruise de er på.
MERK FØLGENDE! Passet MÅ være gyldig i minst seks (6) måneder etter reisens slutt.
Ved innreise til USA! I henhold til amerikanske forskrifter kreves et gyldig, maskinlesbart pass for innreise til USA. Bare foreløpige pass er ikke maskinlesbare og derfor ugyldige for reiser til USA.

Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Danmark) som planlegger å reise til USA som turister og bli der i maksimalt 90 dager, kan kanskje reise uten visum.

For å reise til USA under Visa Waiver-programmet må du først registrere en ESTA-søknad og få den godkjent. Dette må gjøres senest 72 timer før avreise. Kostnaden for dette er for tiden USD 21, som betales med kortbetaling i forbindelse med søknaden. ESTA-autorisasjonen er gyldig i to år, dersom passet ikke utløper eller passinformasjonen endres før da. Uten ESTA-tillatelse kan ombordstigning på flyet bli nektet. Vær oppmerksom på at eventuelle danske bokstaver i navnet ditt må skrives i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom <<>>). Bokstaven «Å» skal skrives som «AA», «Ä/Æ» skal skrives som «AE» og «Ö/Ø» skal skrives som «OE».

I feltet der «Given Name» eller kallenavn skal fylles ut, må du i ESTA-søknaden din kun skrive navnet som står først av fornavnene dine i passet ditt, uansett om det er ditt kallenavn eller ikke.

For spørsmål om ESTA bør du kontakte US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/
Ifølge en avgjørelse tatt av EU-kommisjonen er flyselskapene forpliktet til å gi immigrasjonsmyndighetene i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes bestillings- og flyinformasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.

Navnet ditt er skrevet i reisedokumentet nøyaktig slik det er i den maskinlesbare delen av passet. Dersom navnet i reisedokumentet ikke stemmer med navnet i passet, kan du bli forhindret fra å reise med fly eller cruise. I noen land kreves passfoto-identifikasjon ved avstigning under et cruise. En kopi av siden i passet med personopplysninger kan brukes til dette formålet.

Skal du besøke Russland på en av utfluktene som arrangeres av rederiet, trenger du ikke visum. Skal du derimot på sightseeing på egenhånd, må du skaffe visum direkte fra den russiske ambassaden.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset eller lovede tjenester kanselleres på grunn av forhold som ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Det utbetales ikke erstatning i en Force Majeure-situasjon, hvor det aktuelle rederiet eller tjenesteformidleren har havnet i en situasjon som til tross for kontrolltiltak ikke kunne ha vært forutsett eller forhindret. Disse situasjonene inkluderer krig, fare for krig, terrorhandling eller trussel om terrorisme, opprør eller opptøyer, streik, naturkatastrofer, brann, værforhold, epidemier eller andre trusler mot helse og andre ikke-påvirkende omstendigheter.

Klager og frister

Dersom du opplever feil i de avtalte tjenestene, bør du melde dette til personalet om bord så raskt som mulig etter ombordstigning. Dersom feilen ikke meldes om bord på skipet, kan reklameretten gå tapt. Klagen skal fremsettes skriftlig til CruiseAway så snart som mulig og senest en måned etter returdato. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være signert av en eller flere reisedeltakere. CruiseAway tar ikke imot klager på vegne av andre.

Refusjon for ubrukte tjenester

Dersom en reisende ikke benytter en ytelse eller tjeneste som hun/han har betalt for, har den reisende ikke krav på refusjon for ytelsen/tjenesten.

Avtalepartner

SeaDream Yacht Club,
Pustutveien 18N-1396 Billingstad, Norge

Formidler reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm
Travel Specialist Group AB 556615-5551