CruiseAway stenger tirsdag 23. juli kl. 14.00.

Silverseas spesielle reisevilkår

Disse spesielle reisevilkår gjelder for cruisereiser med Silversea Cruises meglet av CruiseAway.

Oppretting av avtale og betalingsbetingelser

Avtalen er bindende for partene når den reisende har betalt depositumet innen avtalt frist. Depositumet for et cruise med Silversea er 15-25 % av totalkostnaden for cruiset. Resten av betalingen må være CruiseAway i hende senest 130-160 dager før avreisedato.
Ved bestilling etter det må hele beløpet betales samtidig med bestilling. Dersom betalingen ikke skjer innen avtalt frist, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Reisedokumenter og bekreftelse

Fakturaen er bekreftelsen på den bestilte reisen. Den reisende plikter å oppgi navn ved bestilling, som det er stavet i den maskinlesbare delen nederst i passet som følger med på reisen (f.eks. SOEREN NYGAARD for Søren Nygård). Eventuelle doble for- og etternavn må oppgis i sin helhet. Det er ikke nødvendig å oppgi andre fornavn.
Den reisende plikter å kontrollere at opplysningene på bekreftelsen om skip, avreisedato og seilingsrute samt personopplysninger (navn, kjønn etc.) er korrekte. Eventuelle feil skal meldes til CruiseAway umiddelbart.

Reisedokumenter sendes på e-post ca. 3 uker før avreise.

Den reisendes rett til å avbestille reisen uten noen spesiell grunn

Tidspunktet når avbestillingen blir kjent for CruiseAway regnes som kanselleringstidspunktet. Avbestillingen må skje innen kontortid, hverdager kl 09.00-17.00. Dersom det er nær avreisedato og etter CruiseAways kontortid, skal kanselleringen også meldes direkte til rederiet/flyselskapet.

Avbestillingsgebyrer

Avbestillingsgebyrer når avbestillingen skjer:

Door-to-Door

 • senest 151 dager før avreise: 1900 kr pr person
 • 150-121 dager før avreise: 15 % av reisens pris
 • 120-91 dager før avreise: 25 % av reisens pris
 • 90-61 dager før avreise: 50 % av reiseprisen
 • 60-31 dager før avreise: 75 % av reiseprisen
 • senere enn 31 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Port-to-Port

 • senest 151 dager før avreise: 15% av reisens pris
 • 150-121 dager før avreise: 30 % av reisens pris
 • 120-91 dager før avreise: 50 % av reisens pris
 • 90-61 dager før avreise: 75 % av reiseprisen
 • senere enn 61 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Spesielle betingelser gjelder for World -Cruise deler av denne for opphold i mindre suiter, og oppgis ved bestilling.

Avbestillingsgebyrer for bestilte ekstratjenester med Silversea Cruises i henhold til følgende:

 • Hotellbestillinger før og etter cruiset: 95 dager før cruiset uten kostnad, deretter er avbestillingsgebyret 100 % av prisen for tjenesten.
 • Landprogram/rundreise før eller etter cruiset: 95 dager før reisen uten kostnad, deretter er avbestillingsgebyret 100 % av tjenestens pris.
 • Forhåndsbestilt transport fra flyplassen og/eller tilbake. 7 dager før reisen uten kostnad, deretter er avbestillingsgebyret 100 % av prisen på tjenesten.

På toppen av de ovennevnte avbestillingsgebyrene skal CruiseAway ha et ekspedisjonsgebyr på DKK 500,- pr. person.

Endringer i reisebestillingen

Når bestillingen er betalt, tillater ikke Silversea Cruises noen endringer. Alle endringer behandles som en kansellering og en ny bestilling.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK), hvis ikke annet er oppgitt. Kun det som er nevnt i «Prisen inkluderer/inkluderer» er inkludert i prisen. Dersom avgiftene økes, kan rederiet endre sine priser etter bestilling av reisen. Endringer i fraktprisen kan derfor unntaksvis føre til at det belastes et tilleggsgebyr fra kundene.

Servicekostnader

Drikkepenger/servicegebyrer for skipets personale er inkludert i prisen på cruiset.

Fly i forbindelse med cruiset

Dersom flyreisen ikke arrangeres av rederiet, er kunden ansvarlig for at flytidene stemmer overens med cruisetidene både på ut- og returreisen. Vennligst sjekk med CruiseAway at flytidene samsvarer med cruisets avgangs- og ankomsttider.

Forsinkelser og endringer i pris og reiserute

CruiseAway kan dessverre ikke garantere at skip anløper alle havner eller følger annonsert reiserute. Skipets kaptein har rett til å avvike fra reiseruten og anløpe andre havner enn de annonserte. Vi er heller ikke ansvarlige for skipenes ankomst- og avgangstider. Ved endringer ivaretas alltid kundenes sikkerhet og beste, men endringene gir ingen kompensasjon.

Gravide reisende

Reise under svangerskapet er mulig til og med uke 23. Dersom graviditetsuke 24 inntreffer under reisen, kan reisen dessverre ikke gjennomføres.
MERK FØLGENDE! Hvis du er gravid ved starten av cruiset, må du kunne fremvise en engelskspråklig legeerklæring ved innsjekking som angir graviditetsuke og at helsetilstanden din tillater reise.

Aldersgrenser for cruiset

Barn må være minst 6 måneder gamle ved starten av cruiset for å bli med på cruiset og minst 12 måneder for å bli med på et ekspedisjonscruise. Barn mellom 6-12 måneder må ha ID-bevis, som skal sendes til rederiet på forhånd. En reisende under 18 år må bo i samme lugar med en voksen eller foresatt som er minst 21 år eller i neste lugar med dør mellom seg. Dersom den som har fylt 21 år ikke er den mindreårige reisendes verge, må vergen signere et eget «Foreldresamtykke» . Vergeskjema «, som skal sendes til rederiet på forhånd. Rederiet tilbyr ikke barnepass og har ikke noe spesielt program for barn om bord på skipet.

Pass- og visumregler

Sjekk alltid på forhånd hvilke pass- og visumregler som gjelder for reisemålet. Den sikreste informasjonen kan du få fra ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende må ha med gyldig pass uavhengig av hvilket cruise de er på.

MERK FØLGENDE! Passet MÅ være gyldig i minst seks (6) måneder etter reisens slutt.
Ved innreise til USA! I henhold til amerikanske forskrifter kreves et gyldig, maskinlesbart pass for innreise til USA. Bare foreløpige pass er ikke maskinlesbare og derfor ugyldige for reiser til USA.

Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver – programmet (som Norge) og som planlegger å reise til USA som turister og oppholde seg der i maksimalt 90 dager, kan ha muligheten til å reise uten visum.

For å reise til USA under Visa Waiver – programmet må du først registrere en ESTA-søknad og få den godkjent. Dette må gjøres senest 72 timer før avreise. Kostnaden for dette er for tiden USD 21, som betales med kortbetaling i forbindelse med søknaden. ESTA-autorisasjonen er gyldig i to år, dersom passet ikke utløper eller passinformasjonen endres før da. Uten ESTA-tillatelse kan ombordstigning på flyet bli nektet. Vær oppmerksom på at eventuelle danske bokstaver i navnet ditt må skrives i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom <<>>). Bokstaven «Å» skal skrives som «AA», «Ä/Æ» skal skrives som «AE» og «Ö/Ø» skal skrives som «OE».

I feltet der «Given Name » eller kallenavn skal fylles ut, må du i ESTA-søknaden din kun skrive navnet som står først av fornavnene dine i passet ditt, uansett om det er ditt kallenavn eller ikke.

For spørsmål om ESTA bør du kontakte US Customs and Border Protection / Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset eller lovede tjenester kanselleres på grunn av forhold som ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Det utbetales ikke erstatning i en Force Majeure-situasjon, hvor det aktuelle rederiet eller tjenesteformidleren har havnet i en situasjon som til tross for kontrolltiltak ikke kunne ha vært forutsett eller forhindret. Disse situasjonene inkluderer krig, fare for krig, terrorhandling eller trussel om terrorisme, opprør eller opptøyer, streik, naturkatastrofer, brann, værforhold, epidemier eller andre trusler mot helse og andre ikke-påvirkende omstendigheter.

Klager og klagefrist

Dersom du opplever feil i de avtalte tjenestene, bør du melde dette til personalet om bord så raskt som mulig etter ombordstigning. Dersom feilen ikke meldes om bord på skipet, kan reklameretten gå tapt. Klagen skal fremsettes skriftlig til CruiseAway så snart som mulig og senest en måned etter returdato. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være signert av en eller flere reisedeltakere. CruiseAway tar ikke imot klager på vegne av andre.

Refusjon for ubrukte tjenester

Retten til refusjon foreligger ikke dersom en betalt tjeneste ikke benyttes. Refusjon av ubrukte ytelser/tjenester

Avtalepartner

Silversea Cruises (UK) LTD
Taubenstrasse 1
D-60313 Frankfurt Tyskland

Formidler reisebyrå

CruiseAway – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm
Travel Specialist Group AB 556615-5551