Star Clippers spesielle reisebetingelser

Disse spesielle reisebetingelsene gjelder for cruise med Star Clippers meglet av CruiseAway.

Avtalen og betalingsbetingelsene

Avtalen er bindende for partene når den reisende har betalt depositumet innen avtalt frist. Depositumet for cruise med Star Clippers er 4600 kr pr person. Resten av betalingen må være CruiseAway i hende senest 65 dager før avreisedato. Ved bestilling etter det må hele beløpet betales samtidig med bestilling. Dersom betalingen ikke skjer innen avtalt frist, har CruiseAway rett til å kansellere bestillingen.

Faktura og bekreftelse

Fakturaen er bekreftelsen på den bestilte reisen. Den reisende plikter å oppgi navnet sitt ved bestilling, da det er stavet i den maskinlesbare delen nederst i passet som er inkludert på reisen (f.eks. SOEREN NYEGAARD for Søren Nyegård). Eventuelle doble for- og etternavn må oppgis i sin helhet. Det er ikke nødvendig å oppgi andre fornavn. Den reisende plikter å kontrollere at opplysningene på bekreftelsen om skip, avreisedato og seilingsrute samt personopplysninger (navn, kjønn, alder på barnet etc.) er korrekte. Eventuelle feil skal meldes til CruiseAway umiddelbart. Reisedokumenter sendes på e-post ca. 3 uker før avreise.

Den reisendes rett til å avbestille reisen

Tidspunktet når avbestillingen blir kjent for CruiseAway regnes som kanselleringstidspunktet. Avbestillingen må skje innen kontortid, hverdager kl 9:00 – 17:00 Dersom det er nær avreisedato og etter CruiseAways kontortid, skal kanselleringen også meldes direkte til rederiet/flyselskapet.

Avbestillingsgebyrer
Avbestillingsgebyr ved avbestilling:
• 95 – 65 dager før avreise: 4600 kr pr person
• 64 – 35 dager før avreise: 50 % av reiseprisen
• senere enn 35 dager før avreise: 100 % av reisens pris

Ocean Crossings:
• senest 125 dager før avreise: 4600 kr pr person
• 124 -95 dager før avreise: 25 % av reisens pris
• 94 -80 dager før avreise: 50 % av reisens pris
• senere enn 80 dager før avreise: 100 % av reisens pris

På toppen av de ovennevnte avbestillingsgebyrene tar CruiseAway kr 500,- pr. person i ekspedisjonsgebyr. For hoteller og andre arrangementer gjelder arrangørens avbestillingsvilkår. For flybilletter gjelder alltid flyselskapets kanselleringsbetingelser. Kostnaden for flybilletten refunderes aldri etter billettkjøp.

Endring av booking

Star Clippers tillater normalt ingen endringer i bestillinger etter at bestillingen er betalt. Alle endringer behandles som en kansellering og en ny bestilling. Eventuelle endringer håndteres fra sak til sak, og rederiet forbeholder seg retten til å avgjøre om endringer er mulige eller ikke. Ved endring av flybestillinger følges alltid flyselskapets vilkår og betingelser. Dersom vilkårene i flybestillingen tillater endringen, belaster vi, i tillegg til flyselskapets avgifter, et endringsgebyr på DKK 600 pr. billett.

Priser og prisendringer

Prisene er oppgitt i norske kroner (NOK), hvis ikke annet er oppgitt. Kun det som er nevnt i «Inkludert i prisen» er inkludert i prisen. Flyprisene inkluderer alle skatter og avgifter som kan betales på forhånd. Den reisende er forpliktet til å betale eventuelle andre kostnader på reisen. Flyselskapet kan kreve ekstra for innsjekket bagasje, catering om bord og andre tilleggstjenester. I enkelte land betales flyplassavgiften på stedet. Tillatt bagasjemengde er oppgitt på flybilletten. Gjør deg kjent med flyselskapets ekstrakostnader i god tid før avgang. Flyselskaper og rederier kan endre priser etter bestilling av reisen. Eventuelle prisendringer fra flyselskapet kan påvirke prisen på flybilletter som ennå ikke er betalt og ikke billett. Prisendringer påvirker ikke prisen på flybilletter som er betalt og billett. Gjeldende skatter og avgifter kontrolleres ved billettbestilling på betalingsdagen.
Ved endring i fly- eller cruiseprisen kan vi bli tvunget til å justere prisen og kreve en tilleggsbetaling.

Flyreiser i forbindelse med cruiset

Dersom flyreisen ikke arrangeres av CruiseAway, er kunden ansvarlig for at flytidene stemmer overens med cruisetidene både på ut- og returreisen.

Forsinkelser og endring av reiserute

CruiseAway kan dessverre ikke garantere at skipene anløper alle havner eller følger annonsert reiserute. Endringer i seilingsruten gjøres av hensyn til gjestenes sikkerhet og ønsker, og CruiseAway er ikke forpliktet til å gi erstatning dersom endringer skulle skje.

Aldersgrense for cruise

Barn må være minst 6 måneder gamle når cruiset har avgang. På visse ruter, som de transatlantiske cruisene, må barnet være minst ett år gammelt. Dette gjelder også cruise med tre eller fire dager sammenhengende på sjøen. Alder regnes fra første dag av cruiset. Reisende under 21 år kan kun reise på cruise og bo i egen lugar dersom det er en forelder, foresatt eller annen person over 21 år i samme reisegruppe. En reisende under 18 år må ha sin lugar ved siden av eller overfor lugarn til en forelder eller foresatt. En mindreårig som ikke har fylt 18 år ved starten av cruiset, må reise sammen med minst én forelder eller foresatt som har fylt 21 år. Alternativt kan en mindreårig reise i en større gruppe der minst én person er over 21 år og er autorisert til det av en forelder eller foresatt.
Det skal fremlegges en signert fullmakt. Uten fullmakt kan den mindreårige ikke gå ombord på skipet eller delta i toktet. Dersom mangelfull fullmakt fører til kansellering av reisen, tar ikke CruiseAway ansvar for kostnadene som måtte oppstå, og det utbetales ingen kompensasjon til den mindreårige, betaleren av reisen eller selskapet som ble bestilt på samme reise . Et ektepar, der den ene parten er 18 år og den andre 21 år ved reisens begynnelse, kan bestille egen lugar. En vigselsattest må fremvises ved bestilling. Det er loungeområder om bord på skipet med aldersbegrensninger. Full informasjon om aldersgrenser i skipets lounger finner du i skipets dagsprogram, som mottas i kabinen.

Barn som reiser uten foreldre eller som har et annet etternavn enn foreldre eller foresatte

Dersom du reiser med et barn under 18 år, og barnet og den voksne ikke har samme etternavn, må du kunne fremvise fødselsattest som beviser opphav. Voksne som reiser med barn under 18 år som de ikke er foreldre til, må fremvise barnets pass (og visum hvis aktuelt), en signert fullmakt fra barnets foreldre om at barnet har tillatelse til å reise med selskapet, en kopi av foreldrene pass og fødselsattest. Et godkjennings-/bekreftelsesbrev* (notarisert bekreftelse) er signert og stemplet av en profesjonell person, for eksempel advokat, lege eller fredsdommer. I tillatelsen fra foreldrene skal det også være tillatelse til å gi medisinsk hjelp, dersom en slik situasjon skulle oppstå, og dersom lege mener at behandlingen må gjennomføres umiddelbart. Disse reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barnet reiser med fosterforeldre/foresatte, skal det også fremvises gyldig dokumentasjon som bekrefter barnets forutsetninger. Alle dokumenter skal være på engelsk og må tas med til innsjekking i havnen på avreisedagen.

Pass- og visumregler

Sjekk alltid på forhånd hvilke pass- og visumregler som gjelder for reisemålet. Den sikreste informasjonen kan du få fra ambassaden eller konsulatet i det aktuelle landet. Alle reisende må ha med gyldig pass uavhengig av hvilket cruise de er på.
MERK FØLGENDE! Passet MÅ være gyldig i minst seks (6) måneder etter reisens slutt.
Ved innreise til USA! I henhold til amerikanske forskrifter kreves et gyldig, maskinlesbart pass for innreise til USA. Bare foreløpige pass er ikke maskinlesbare og derfor ugyldige for reiser til USA. Statsborgere fra land som deltar i Visa Waiver-programmet (som Danmark) som planlegger å reise til USA som turister og bli der i maksimalt 90 dager, kan kanskje reise uten visum.
For å reise til USA under Visa Waiver-programmet må du først registrere en ESTA-søknad og få den godkjent. Dette må gjøres senest 72 timer før avreise. Kostnaden for dette er for tiden USD 14, som betales med kortbetaling i forbindelse med søknaden. ESTA-autorisasjonen er gyldig i to år, dersom passet ikke utløper eller passinformasjonen endres før da. Uten ESTA-tillatelse kan ombordstigning på flyet bli nektet. Vær oppmerksom på at eventuelle danske bokstaver i navnet ditt må skrives i ESTA slik de er skrevet i den maskinlesbare delen av passet ditt (se nederst på ID-siden, mellom <<>>). Bokstaven «Å» skal skrives som «AA», «Æ» skal skrives som «AE» og «Ø» skal skrives som «OE».
I feltet der «Given Name» eller kallenavn skal fylles ut, må du i ESTA-søknaden din kun skrive navnet som står først av fornavnene dine i passet ditt, uansett om det er ditt kallenavn eller ikke.
For spørsmål om ESTA bør du kontakte US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. For å søke om ESTA, vennligst gå til https://esta.cbp.dhs.gov/ .
Ifølge en avgjørelse tatt av EU-kommisjonen er flyselskapene forpliktet til å gi immigrasjonsmyndighetene i visse land (inkludert USA) tilgang til alle reisendes bestillings- og flyinformasjon. Informasjonen brukes til sikkerhetsformål.
Navnet ditt er skrevet i reisedokumentet nøyaktig slik det er i den maskinlesbare delen av passet. Dersom navnet i reisedokumentet ikke stemmer med navnet i passet, kan du bli forhindret fra å reise med fly eller cruise. I noen land kreves passfoto-identifikasjon ved avstigning under et cruise. En kopi av siden i passet med personopplysninger kan brukes til dette formålet.

Force Majeure

Rederiet er ikke ansvarlig for situasjoner der cruiset eller lovede tjenester kanselleres på grunn av forhold som ikke kunne påvirkes (Force Majeure). Det utbetales ikke erstatning i en Force Majeure-situasjon, hvor det aktuelle rederiet eller tjenesteformidleren har havnet i en situasjon som til tross for kontrolltiltak ikke kunne ha vært forutsett eller forhindret. Disse situasjonene inkluderer krig, fare for krig, terrorhandling eller trussel om terrorisme, opprør eller opptøyer, streik, naturkatastrofer, brann, værforhold, epidemier eller andre trusler mot helse og andre ikke-påvirkende omstendigheter.

Klage og klagefrist

Dersom du opplever feil i de avtalte tjenestene, bør du melde dette til personalet om bord så raskt som mulig etter ombordstigning. Dersom feilen ikke meldes om bord på skipet, kan reklameretten gå tapt. Klagen skal fremsettes skriftlig til CruiseAway så snart som mulig og senest en måned etter returdato. CruiseAway forbeholder seg retten til å behandle klagen og svare skriftlig innen tre måneder. Klagen skal være signert av en eller flere reisedeltakere. CruiseAway tar ikke imot klager på vegne av andre.

Den reisendes ansvar

Du må sørge for å ha oppdatert informasjon om reisevilkår og priser når du bestiller reisen. Vi tar ikke ansvar for eventuelle feil eller uriktig informasjon på grunn av en utdatert katalog eller utdaterte reisebetingelser. Du er ansvarlig for at du og reisegruppen din har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatte, dersom passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for og skal erstatte eventuelle skader som passasjeren påfører skipet eller dets inventar, utstyr eller eiendom forsettlig, uaktsomt eller uaktsomt.

Refusjon for ubrukte tjenester

Retten til refusjon foreligger ikke dersom en betalt tjeneste ikke benyttes

Avtalepartner
Star Clippers Ltd.
760 NW 107th Avenue, Suite 10033172 Miami

Formidler reisebyrå
CruiseAway – Travel Specialist Group OY
Eeurikinkatu 27, 00180 Helsinki